Ceník jesliček

CENÍK NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 NALEZNETE POD CENÍKEM NA ŠK.ROK 2022/23

Díky přechodu na financování ze státních dotací bude cena za docházku do jesliček v od školního roku 2022/2023 nižší než v předcházejících školních letech.


Rodiče dětí navštěvujících jesličky (dětskou skupinu) mají 1x ročně nárok na Slevu na dani za školkovné, tj. za školní rok 2022/23 stát vrací na daních 16200 Kč, tj. školkovné za celý rok se vám vrátí. Více informací zasíláme s předstihem. 


Ceník na školní rok 2022/2023

1 denní docházka v týdnu ........................................................................500 Kč/měsíc

2 denní docházka v týdnu ...................................................................... 900 Kč/měsíc

3 a denní docházka  ................................................................................ 1500 Kč/měsíc

4-5 a denní docházka ..............................................................................2000 Kč/měsíc 

Lze platit čtvrtletně, pololetně či jednorázově 1 x ročně (10% sleva).

Ceník je platný od 1.9.2022 do 30.6.2023. V ceně není zahrnuta strava a příspěvek do fondů na pomůcky, výtvarné a hygienické potřeby (platí se 1x ročně). Více inforamcí obdžíte na schůzce rodičů v červnu 2022.

Přednostně přijímáme děti s více-denní docházkou.
ŠKOLNÍ ROK 2021/2022


Platný na školní rok 2021/2022. Začátek šk.roku je v pondělí 6.září 2021. Přihláška je závazná na celé pololetí. Platba probíhá vždy do 15.dne předchozího měsíce, tj. platba na září 2021 je do 25.srpna 2021. Lze platit hotově nebo na účet. Podrobné informace o platebních údajích obdržíte emailem.

Ceník platný od 1. 6. 2021 do 30.6.2022

Ceník 

docházka možná od PONDĚLÍ - PÁTKU

dopolední docházka/za 1 den


 1000 Kč/měsíc

dopolední docházka/za 2 dny


2000 Kč/měsíc

dopolední docházka/za 3 dny


2600 Kč/měsíc

dopolední docházka/za 4 dny


3000 Kč/měsíc

dopolední docházka/za 5 dnů


3400 Kč/měsíc

jednorázová docházka

250 Kč/den


Jesličkovné je splatné vždy do 15.dne předchozího měsíce před nástupem do jeslí - konečná částka je vypočítána podle počtu dnů v daném měsíci. Platba je převodem na účet. Informace o platbách na účet zasíláme po vyplnění přihlášky na email. 

Pokud dítě onemocní, je možné nahradit si zameškanou docházku v jiném termínu v rámci zaplaceného pololetí viz provozní a vnitřní řád jeslí (obdrží každý rodič při podpisu smlouvy). Je třeba se dopředu domluvit s průvodci a informovat se o volném místě. Jesličkovné se nevrací v případě nemoci, pouze se dá vybrat náhradou.