Ceník jesliček

Díky přechodu na financování ze státních dotací bude cena za docházku do jesliček v od školního roku 2022/2023 nižší než v předcházejících školních letech.


Rodiče dětí navštěvujících jesličky (dětskou skupinu) mají 1x ročně nárok na Slevu na dani za školkovné, tj. za školní rok 2022/23 stát vrací na daních 16200 Kč, tj. jesličkovné za celý rok se vám vrátí. Více informací zasíláme s předstihem. 


Ceník na školní rok 2022/2023

1 denní docházka v týdnu ........................................................................500 Kč/měsíc

2 denní docházka v týdnu ...................................................................... 900 Kč/měsíc

3 denní docházka  ..................................................................................... 1500 Kč/měsíc

4-5 denní docházka ..................................................................................2000 Kč/měsíc 

Lze platit čtvrtletně, pololetně či jednorázově 1 x ročně (10% sleva).

Ceník je platný od 1.9.2022 do 30.6.2023. V ceně není zahrnuta strava a příspěvek do fondů na pomůcky, výtvarné a hygienické potřeby (platí se 1x ročně). Více inforamcí obdžíte na schůzce rodičů v červnu 2022.

Přednostně přijímáme děti s více-denní docházkou.


Jesličkovné je splatné vždy do 15.dne předchozího měsíce před nástupem do jeslí - konečná částka je vypočítána podle počtu dnů v daném měsíci. Platba je převodem na účet. Informace o platbách na účet zasíláme po vyplnění přihlášky na email. 

Pokud dítě onemocní, je možné nahradit si zameškanou docházku v jiném termínu v rámci zaplaceného pololetí viz provozní a vnitřní řád jeslí (obdrží každý rodič při podpisu smlouvy). Je třeba se dopředu domluvit s průvodci a informovat se o volném místě. Jesličkovné se nevrací v případě nemoci, pouze se dá vybrat náhradou.