Ceník jesliček

Rodiče dětí navštěvujících jesličky (dětskou skupinu) mají 1x ročně nárok na Slevu na dani za školkovné, tj. za školní rok 2022/23 stát vrací na daních 16200 Kč, tj. jesličkovné za celý rok se vám vrátí. Více informací zasíláme s předstihem.

Ceník na školní rok 2022/2023

1 denní docházka v týdnu ........................................................................1000 Kč/měsíc

2 denní docházka v týdnu ...................................................................... 1800 Kč/měsíc

3 denní docházka ..................................................................................... 2800 Kč/měsíc

4 denní docházka .......................................................................................3200 Kč/měsíc

5 denní docházka .......................................................................................3500 Kč/měsíc

Lze platit čtvrtletně, pololetně či jednorázově 1 x ročně (10% sleva).

Pro závaznou rezervaci místa se hradí 500 Kč rezervační poplatek, který se odečítá z první platby za docházku. Veškeré informace obdržíte emailem.

Ceník je platný pro platby od 1.11. 2022 do 30.6.2023. V ceně není zahrnuta strava a příspěvek do fondů na pomůcky, výtvarné a hygienické potřeby (platí se 2x ročně). Více informací obdržíte na schůzce rodičů či emailem. Ceník není fixní. Může dojít ke změně ceníku během školního roku s reakcí na aktuální situaci na trhu. Upozornění přijde odběratelům měsíc předem emailem.

Přednostně přijímáme děti s více-denní docházkou (3-5 dní).


Jesličkovné je splatné vždy do 15.dne předchozího měsíce před nástupem do jeslí - konečná částka je vypočítána podle počtu dnů v daném měsíci. Platba je převodem na účet. Informace o platbách na účet zasíláme po vyplnění přihlášky na email. 

Pokud dítě onemocní, je možné nahradit si zameškanou docházku v jiném termínu v rámci zaplaceného pololetí viz provozní vnitřní řád jeslí (obdrží každý rodič při podpisu smlouvy). Je třeba se dopředu domluvit s průvodci a informovat se o volném místě. Jesličkovné se nevrací v případě nemoci, pouze se dá vybrat náhradou.