Roční sleva na dani

17.04.2018

Rodiče, kteří umisťují své dítě do skupiny Louskáček, mají nárok jednou za rok jednorázově zažádat o slevu na dani v podobě příspěvku ve výši měsíční minimální mzdy dle § 35ba a § 35c zákona o daních z příjmů.

Maximální výše roční slevy na jedno dítě je ohraničena částkou měsíční minimální mzdy. Pro daně za rok 2018 se zvyšuje na 12 200 korun.

Sleva za umístění dítěte umožní jednomu z rodičů odečíst si z daní výdaje, které v příslušném kalendářním roce prokazatelně vynaložil za umístění v mateřské škole nebo jiném zařízení péče o děti předškolního věku. Výši těchto výdajů potvrdí provozovatel školky nebo obdobného zařízení. 

Od daně se nebude odečítat například stravné nebo náklady na dopravu

Dosavadní "daňovou slevu na vyživované dítě" tato novinka nijak neruší ani neomezuje.

Novinka má formu slevy na dani, tedy částky odečítané přímo z daní, nikoliv "jen" ze základu daně. Stejně jako stávající "slevu na dítě" ji bude moci využít vždy jen jeden z rodičů. Má jít přitom o roční slevu, kterou by si lidé mohli uplatnit až po skončení kalendářního roku, nikoliv průběžně v každém měsíci, jako je tomu u dosavadního daňového zvýhodnění na dítě.

Na rozdíl od standardní slevy na dítě nepočítá nová sleva za umístění dítěte s takzvaným bonusem. Lidé si ji budou moci odečítat z daní, ale pokud je jejich daňová povinnost nižší než nárok na slevu, nevyužijí slevu celou. U dosavadní slevy na dítě přitom mohou nevyužitou část slevy dostat ve formě bonusu jako peníze "navíc" od státu.

Oproti dosavadní "slevě na dítě" ji nebudou moci uplatnit prarodiče na vnuka či vnučku (s výjimkou péče nahrazující péči rodičů).

(Zdroj: www.aktualne.cz)