Montessori Dětský Klub - JADÉRKO

Přijímáme přihlášky dětí na školní rok 2021/2022. PŘIHLÁŠKY VYPLŇTE ZDE.

"Prvním třem letům života náleží mnohem větší pozornost než všem dalším."  Maria Montessori

Nabízíme možnost umístit dítě v Montessori Dětském klubu -  JADÉRKO od roku 2018 v Náměšti nad Oslavou (v blízkosti centra města) v čase 8-12 hod.  DK funguje ve dnech - každý všední den v dopoledních hodinách. 

JADÉRKO je prostředí, které funguje jako příprava na vstup dětí do předškolních institucí (mateřských škol, dětských skupin atd.). Jedná se o připravené prostředí s Montessori pomůckami pro děti ve věku 1,5-3 roky, kam děti docházejí bez rodičů a dochází k postupnému osamostatnění dětí.

JADÉRKO funguje jako "most" mezi kroužky, kde děti tráví čas s rodiči (např. Montessori klub Poupě, cvičení pro děti s rodiči atd.) a následnou docházkou do školek, kde jsou již bez rodičů. Dítě zde může strávit čas od 1-4 hodin, kdy si pomalu zvyká být bez rodičů. Čas strávený v Dětském klubu mohou rodiče prodlužovat dle uvážení, zda je dítě připravené na delší čas strávený v dětském kolektivu bez rodičů. Po absolvování DK může dítě přirozeně přejít do dalšího připraveného prostředí ve Skupině LOUSKÁČEK

V Dětském klubu JADÉRKO dbáme na individuální přístup, kterého lze dosáhnout pouze v menším počtu dětí, tj. maximum je 8 dětí naráz, které provází 2 průvodci .  Děti se zde setkávají s připraveným prostředím, které naleznou i v následujícím předškolním vzdělávání v Montessori Dětské skupině - malá kuchyňka (k umývání nádobí, servírování, přípravě svačin, atd.), nočníky pro všechny děti a wc s vestavěným dětským prkénkem; Montessori pomůcky pro děti ve věku 1,5-3 roky umístěné na dosah dětí, venkovní vyžití a rozlehlá soukromá zahrada. V JADÉRKU se snažíme navodit velmi podobné prostředí jako v následujícím předškolním vzdělávání, aby děti neprocházeli velkými změnami.

Dbáme na osvojení hygienických návyků, péči o sebe sama a své okolí, základy stolování, pomoc s odvykáním z plen, učení se samostatnosti, základům etikety (pozdrav, poděkování, atd. v přirozených situacích) a podporujeme celkový vývoj osobnosti dítěte, zejména hrubé a jemné motoriky, řeči a našim cílem je všestranný rozvoj osobnosti.

V Dětském klubu děti naleznou několik oblastí, kterými se mohou zabývat:

  • Praktický život
  • Smyslovou výchovu
  • Poznáváme svět kolem nás
  • Aktivity na elipse
  • Venkovní aktivity