Ceník školního vzdělávání

Platný na školní rok 2019/2020. Začátek šk.roku je v pondělí 2.září 2019.  Platba probíhá vždy do 20.dne předchozího měsíce, tj. platba na září 2019 je do 20.srpna 2019. Lze platit hotově nebo na účet. Podrobné informace o platebních údajích obdržíte po přijetí dítěte. Ceník platný od 1.3.2019 do 31.8.2020.

Ceny jednotlivých vzdělávání  se  dále budou odvíjet od výše dotací (případné snižování ceny) - poté teprve vyplňujete závaznou přihlášku.

školné ...........................................6000 Kč/ měsíc 

ubytování ......................................2000 Kč/měsíc  

měsíční částka za stravování je po osobní domluvě s rodiči


Pro žáky od 12-ti let věku nabízíme internátní ubytování v nedalekém internátním domě se zahradou.

Žákům a studentům nabízíme možnost se vzdělávat s mezinárodními lektory.