Ceník 

Přijímáme děti na 2-5 dní v týdnu. Provozní doba jesliček v pracovní dny od 7,30 - 15 hod. 

na školní rok 2024/2025 s platností od 1.7.2024 - 30.6.2025

2 denní docházka v týdnu................................................2500 Kč/měsíc (cca 310 Kč/den)

3 denní docházka v týdnu............................................... 3500 Kč/měsíc (cca 290 Kč/den)

4 denní docházka v týdnu ..............................................4300 Kč/měsíc (cca 268 Kč/den)

5 denní docházka v týdnu................................................5000 Kč/měsíc (cca 250 Kč/den)

adaptace (max.5 dnů za sebou)....................200 Kč/docházkový den

Děti nad 3 roky (dosažení 3.roku před 1.9.2024) platí zvýšené školné o 2000 Kč k ceníku za služby z důvodu krácení finanční dotace ze státu pro dětskou skupinu.  

Platba probíhá měsíc předem. Není zahrnuta strava - platí se zvlášť. 

Docházka po 15,30 hod. je možná po individuální osobní domluvě, na dobu mimo provoz jeslí (od 15-16 hod.) se vztahuje zvláštní ceník 150 Kč/docházku za každý den docházky mimo provozní dobu. 


Ceník na letní prázdniny 2023/2024

jednotná cena..........................350 Kč/docházkový den

Platba do 15.června 2024 na bankovní účet, VS dítě, celková platba za letní prázdniny je vypočítána dle nahlášených dnů rodičem. Zameškaná docházka neopravňuje poskytovatele k vrácení školného.  


Ceník stravy na školní rok 2024/2025 

půldenní docházka = 100 Kč/den

celodenní docházka =  120 Kč/den

Informace o stravování se rodiče dozví na schůzce rodičů v srpnu 2024 (přesné datum je zasláno po rezervaci místa)


Pro závaznou rezervaci místa se hradí 500 Kč rezervační poplatek, který se odečítá z první platby za docházku v 1.měsíci docházky. Veškeré informace obdržíte emailem.

Ceník je platný pro platby od 1.7. 2024 do 30.6.2025, cena za docházku o letních prázdninách se liší a bude uveřejněna 3 měsíce před letními prázdninami. V ceně není zahrnuta strava a příspěvek do fondů na pomůcky, výtvarné a hygienické potřeby (platí se 2x ročně v částce 2000 Kč při nástupu dítěte). Více informací obdržíte na schůzce rodičů či emailem. Ceník není fixní. Může dojít ke změně ceníku během školního roku s reakcí na aktuální situaci na trhu. Upozornění přijde odběratelům měsíc předem emailem.

Přednostně přijímáme děti s více denní docházkou (3-5 dní).


Jesličkovné je splatné vždy do 15.dne předchozího měsíce před nástupem do jeslí - konečná částka je vypočítána podle počtu dnů v daném měsíci. Platba je převodem na účet. Informace o platbách na účet zasíláme po vyplnění přihlášky na email. 

Pokud dítě onemocní, je možné nahradit si zameškanou docházku v jiném termínu v rámci zaplaceného pololetí viz provozní vnitřní řád jeslí (obdrží každý rodič při podpisu smlouvy). Jesličkovné se nevrací v případě nemoci, pouze se dá vybrat náhradou. Poskytovatel není povinen nabídnout termíny k náhradám. Náhrady se řídí dle volné kapacity.