Ceník jesliček

Přijímáme děti na 2-5 dní v týdnu. Provozní doba jesliček v pracovní dny od 7,30 - 15 hod. 

Ceník na školní rok 2023/2024

2 denní docházka v týdnu = 2000 Kč/měsíc

3 denní docházka v týdnu = 2900 Kč/měsíc

4 denní docházka v týdnu = 3800 Kč/měsíc

5 denní docházka v týdnu = 4600 Kč/měsíc

adaptace (max.5 dnů za sebou)= 200 Kč/docházkový den

Platba probíhá měsíc předem. Není zahrnuta strava - platí se zvlášť. 

Docházka po 15,30 hod. je možná po individuální osobní domluvě, na dobu mimo provoz jeslí (od 15-16 hod.) se vztahuje zvláštní ceník 150 Kč/docházku za každý den docházky mimo provozní dobu. 


Ceník stravy na školní rok 2023/2024 

půldenní docházka = 75 Kč/den

celodenní docházka =  86 Kč/den

Informace o stravování se rodiče dozví na schůzce rodičů v srpnu 2023 (přesné datum je zasláno po rezervaci místa)


Pro závaznou rezervaci místa se hradí 500 Kč rezervační poplatek, který se odečítá z první platby za docházku v 1.měsíci docházky. Veškeré informace obdržíte emailem.

Ceník je platný pro platby od 1.8. 2023 do 30.6.2024, cena za docházku o letních prázdninách se liší a bude uveřejněna 3 měsíce před letními prázdninami. V ceně není zahrnuta strava a příspěvek do fondů na pomůcky, výtvarné a hygienické potřeby (platí se 2x ročně v částce 2000 Kč při nástupu dítěte). Více informací obdržíte na schůzce rodičů či emailem. Ceník není fixní. Může dojít ke změně ceníku během školního roku s reakcí na aktuální situaci na trhu. Upozornění přijde odběratelům měsíc předem emailem.

Přednostně přijímáme děti s více denní docházkou (3-5 dní).


Jesličkovné je splatné vždy do 15.dne předchozího měsíce před nástupem do jeslí - konečná částka je vypočítána podle počtu dnů v daném měsíci. Platba je převodem na účet. Informace o platbách na účet zasíláme po vyplnění přihlášky na email. 

Pokud dítě onemocní, je možné nahradit si zameškanou docházku v jiném termínu v rámci zaplaceného pololetí viz provozní vnitřní řád jeslí (obdrží každý rodič při podpisu smlouvy). Jesličkovné se nevrací v případě nemoci, pouze se dá vybrat náhradou. Poskytovatel není povinen nabídnout termíny k náhradám. Náhrady se řídí dle volné kapacity.