Montessori jesle Brno - dětská skupina

SKUPINA JE NA ŠKOLNÍ ROK 24/25 TÉMĚŘ OBSAZENA - POSLEDNÍ DVĚ MÍSTA. Dále přijímáme přihlášky na školní rok 24/25. Přijímací řízení probíhá do 31.8. 2024. Přednostně přijímáme děti docházející do Klubu Poupě (adaptační skupina).

Přijímáme děti od 20.měsíců do 3 let věku (3.roku dosáhne dítě během ledna - srpna 2024, dříve narozené děti nemůžeme přijmout).

Foto je ilustrační z našich jiných jeslí 

"Prvním třem letům života náleží mnohem větší pozornost než všem dalším".  Maria Montessori

Nabízíme možnost umístit dítě v Montessori mini-jesličkách v Brně v čase 7,30 -15,30 hod.  pro děti od 20.měsíců do 3 let věku se stravováním a péči s česky a anglicky mluvícími chůvami.

Jesličky jsou prostředí, které funguje jako příprava na vstup dětí do předškolních institucí (mateřských škol, dětských skupin atd.). Jedná se o připravené prostředí s Montessori pomůckami pro děti ve věku od 20.měsíců do 3 let, kam děti docházejí bez rodičů a dochází k postupnému osamostatnění dětí.

Jesličky fungují jako "most" mezi kroužky, kde děti tráví čas s rodiči (např.  cvičení pro děti s rodiči atd.) a následnou docházkou do školek, kde jsou již bez rodičů. Dítě zde může strávit dopolední čas či i odpolední odpočinek a aktivity, kdy si pomalu zvyká být bez rodičů. Čas strávený v jesličkách mohou rodiče prodlužovat dle uvážení, zda je dítě připravené na delší čas strávený v dětském kolektivu bez rodičů.

V jeslích dbáme na individuální přístup, kterého lze dosáhnout pouze v menším počtu dětí, tj. maximum je 9 dětí naráz, které provází 2-3 kvalifikované chůvy se zdravotnickým a pedagogickým vzděláním (jedna z chův je po celou dobu anglicky mluvící) .  Děti se zde setkávají s připraveným prostředím - malá kuchyňka (k umývání nádobí, servírování, přípravě svačin, atd.), nočníky pro všechny děti a dětská toalety; Montessori pomůcky pro děti ve věku 2-3 roky umístěné na dosah dětí, venkovní vyžití na veřejném hřišti a výlety po blízkém okolí. V našich jeslích se snažíme navodit velmi podobné prostředí jako v následujícím předškolním vzdělávání, aby děti neprocházely velkými změnami.

Dbáme na osvojení hygienických návyků, péči o sebe sama a své okolí, základy stolování, pomoc s odvykáním z plen, učení se samostatnosti, základům etikety (pozdrav, poděkování, atd. v přirozených situacích) a podporujeme celkový vývoj osobnosti dítěte, zejména hrubé a jemné motoriky, řeči a našim cílem je všestranný rozvoj osobnosti.

V jesličkách děti naleznou několik oblastí, kterými se mohou zabývat:

  • Praktický život
  • Rozvíjení smyslů
  • Poznáváme svět kolem nás
  • Aktivity na společném kruhu
  • Venkovní aktivity

STRAVOVÁNÍ 

Pro děti zajišťujeme celodenní stravování (svačina, oběd, svačina) a pitný režim. Stravu do jesliček dováží rodinná firma Filii zaměřující se na přípravu a rozvoz zdravých pokrmů pouze do miniškolek, školek, škol a dětských skupin. Soustředíme se na stravování našich nejmenších. Pro děti vybíráme klasickou i vegetariánskou stravu. 

Díky splnění kritérií pro zdravé stravování mají děti částečně dotovanou stravu z MPSV.

Zásady zdravého stravování firmy Filli:

  • Vaříme českou kuchyni.
  • Nemáme sklady, vše co nakoupíme, je čerstvé a hned to zpracujeme, uvaříme a rozvezeme.
  • Tedy nevaříme z mražených surovin ani polotovarů.
  • Nepoužíváme glutamáty a jiná umělá dochucovadla.
  • Jídelníčky sestavujeme spolu s nutričním poradcem, s paní Mgr.Lucií Kopřivovou 

U dětí budujeme samostatnost a učíme je  podílet se na přípravě jídla pro celou skupinku, tzn. děti pomáhají s přípravou ovoce a zeleniny, mazáním pečiva pomazánkami, naléváním polévky atd. v pro děti připraveném prostředí s pro děti vhodným náčiním. Každý den mají možnost ochutnávací porce z každé složky nabízeného pokrmu a poté se rozhodnou dle individuální chuti, co si vezmou ke svačině. 

Mimo výše uvedené stravování připravujeme pro děti další sezónní ovoce, zeleninu a další zdravé pochutiny každý den.

Rodiče informujeme týden předem o jídelníčku na nadcházející dny prostřednictvím interní aplikace Twigsee.