Ceník DS VALTICE

Aktuální ceník platný od 1.7.2023 do 30.6.2024

Ceník na školní rok 2023/2024

2 denní docházka v týdnu......................................................................2200 Kč/měsíc (275 Kč/den)

3 denní docházka v týdnu...................................................................... 3200 Kč/měsíc (267 Kč/den)

4 denní docházka v týdnu .....................................................................3800 Kč/měsíc (238 Kč/den)

5 denní docházka v týdnu.......................................................................4300 Kč/měsíc (215 Kč/den)

adaptace (max.5 dnů za sebou).............................................................200 Kč/docházkový den

Děti nad 3 roky (dosažení 3.roku před 1.9.2023) platí zvýšené školné o 1500 Kč k ceníku za služby z důvodu krácení finanční dotace ze státu pro dětskou skupinu.  

Počítáno na 4 týdny v měsíci (skutečně vychází na docházku 4,5 týdne na měsíc). Školné se platí měsíc předem dle docházky v Přihlášce. Přednostně přijímáme děti s vícedenní docházkou (3 a více dnů)

 

Ceník stravy na školní rok 2023/2024 

půldenní stravné (svačina, oběd)  ......................................................70 Kč/den

celodenní stravné (svačina, oběd, svačina) ......................................................80 Kč/den

Strava se platí zvlášť zpětně do 3.dne v měsíci dle skutečně odchozené docházky prostřednictvím upozornění v aplikaci Twigsee (každý rodič obdrží při nástupu dítěte)


Lze platit měsíčně,  čtvrtletně, pololetně či jednorázově 1 x ročně (sleva 5 procent z celkové částky za rok)

Pro závaznou rezervaci místa je potřeba uhradit 500 Kč rezervační poplatek, který se odečítá z první platby za docházku. Veškeré informace obdržíte emailem.

V ceně není zahrnut příspěvek do fondů na pomůcky, výtvarné a hygienické potřeby (platí se 2x ročně v částce 1500 ). Více informací obdržíte na schůzce rodičů. Ceník není fixní. Může dojít ke změně ceníku během školního roku s reakcí na aktuální situaci na trhu. Upozornění přijde odběratelům měsíc předem emailem.

Přednostně přijímáme děti s více-denní docházkou (3-5 dní).

Školné je splatné vždy do 15.dne předchozího měsíce před nástupem do jeslí - konečná částka je vypočítána podle počtu dnů v daném měsíci. Platba je převodem na účet. Informace o platbách a dalších informacích obdrží rodič při přijetí dítěte do jesliček a před zahájením docházky do jeslí. 

Pokud dítě onemocní, je možné nahradit si zameškanou docházku v jiném termínu v rámci zaplaceného pololetí viz provozní a vnitřní řád jeslí (obdrží každý rodič při podpisu smlouvy). Je třeba se dopředu domluvit s průvodci a informovat se o volném místě. ˇŠkolné se nevrací v případě nemoci, pouze se dá vybrat náhradou. Poskytoval není povinen nabídnout náhradní docházku v případě plné kapacity. Lze využít maximálně 2 náhrady/měsíc. 

Při plánované nepřítomnosti dítěte v jeslích v trvání 14 dní a více (nahlášeno 30 dní předem) bude cena snížena o 40 % za každý pracovní den nepřítomnosti (sleva si vypočítá poměrně vzhledem k aktuálnímu fondu pracovních dnů v měsíci). 

Provozovatel má právo uzavřít provoz z provozních důvodů  na 7 dní během školního roku bez nároku na krácení školného. Při uzavření provozu z důvodu epidemie či pandemie dětského onemocnění (5.nemoc, neštovice atd.) kvůli dalšímu nešíření nemoci mezi další děti není školné kráceno (tato komplikace není způsobena provozovatelem).  Při překročení 7 dnů z provozních důvodů (nutná rekonstrukce, sanitární den atd.) za školní rok přerušení provozu jeslích bude snížena paušální platba o 60 % za každý pracovní den přerušeného provozu. Pokud bude uzavřeno z důvodu "vyšší moci" (např. rozhodnutí vlády, MZČR, atd.) je platba snížena o 40 % za každý pracovní den. Sleva se vypočítá poměrně vzhledem k aktuálnímu fondu pracovních dnů v měsíci.