Ceník Montessori dětské skupiny LOUSKÁČEK

platný od 1.1.2023 do 30.6.2023

DS Louskáček je zcela obsazena. Přednost mají děti s celotýdenní docházkou. Můžete již nyní vytvořit rezervaci místa pro Vaše dítě na školní rok 2023/2024 (zaslat přihlášku a do poznámky napsat REZERVACE + šk.rok, na který chcete tuto rezervaci udělat). Do DS Louskáček lze docházet minimálně na 3 dny v týdnu.

Každý rok v lednu obdržíte potvrzení o docházce a můžete zažádat o Slevu na dani za školkovné ve výši minimální mzdy (pro rok 2022 je výše stanovena na 16200 Kč). Více informací naleznete ZDE

 Cena za docházku se platí jednorázově na celý školní rok do konce června daného školního roku. 

3 dny v týdnu                                          3100 Kč/ měsíc = 31 000 Kč/rok
4 dny v týdnu                                         3600 Kč/ měsíc = 36 000 Kč/rok
5 dnů v týdnu                                         4100 Kč/měsíc = 41 000 Kč/rok

2 x ročně (1.týden v září a 1.týden v únoru daného roku) rodiče platí příspěvky v hotovosti do fondů:

Výtvarný fond 500 Kč, fond na pomůcky a opravy - 500 Kč, fond na akce a výlety - 500 Kč

V naší  skupině nabízíme docházku celodenní - půldenní. Platbu je potřeba uhradit v plné výši za celodenní docházku. Je tedy na rodičích, kdy budou dítě vyzvedávat ("po o" či "po spa").

Provozní doba je 7:30 - 16:00

Školné zahrnuje:

  • Vzdělávání podle Montessori školního vzdělávacího programu v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní výchovu;
  • prostředky k dodržování pitného režimu.

Školné nezahrnuje: 

  • stravování (placeno zvlášť) měsíčními zálohami
  • kroužky mimo vyučování

Provoz skupiny bude uzavřen ve dnech státních svátků, předem určených prázdnin, ředitelského volna, pokud není uvedeno jinak.  Veškeré informace budou aktualizovány v Informacích pro rodiče a zaslány před nástupem dítěte do dětské skupiny. Většinu informací rodiče obdrží pravidelně přes aplikaci Twigsee, kterou dětská skupina používá ke komunikaci s rodiči, prezentaci fotek a dalších náležitostí. 

Výše uvedná přerušení provozu jsou již zohledněna ve výši školkovného a školkovné se již v příslušném měsíci nijak nekrátí. Školkovné se také nijak nekrátí z důvodu nepřítomnosti dítěte. Pří řádné a včasné omluvě nepřítomnosti dítěte skrz aplikaci Twigsee, je možné nahradit docházku dítěte v jiný den po předchozí domluvě s pečujícími osobami. 

Skupina si vyhrazuje právo ve výjimečných případech (zejm. výpadek dodávek energií, vody, apod.) přerušit krátkodobě provoz i mimo tyto termíny s tím, že přerušení provozu do celkového počtu 7 pracovních dnů během školního roku nemá vliv na výši školkovného. 

Z mimořádných důvodů při uzavření provozu kvůli pandemii závažného onemocnění, které se vyskytne v dětské skupině či celorepublikově, se školkovné nekrátí a nevrací.