Ceník Montessori dětské skupiny LOUSKÁČEK

platný od 1.7.2023 do 30.6.2024

DS Louskáček je zcela obsazena pro školní rok 2023/2024. Přednost mají děti s celotýdenní docházkou. Můžete již nyní vytvořit rezervaci místa pro Vaše dítě na školní rok 2023/2024 (zaslat přihlášku a do poznámky napsat REZERVACE + šk.rok, na který chcete tuto rezervaci udělat). Do DS Louskáček lze docházet pouze 5 dní v týdnu. 

 Cena za docházku se platí jednorázově na celý školní rok a je splatný do 15. července daného školního. roku.  Při platbě do konce června daného roku = 5 % sleva z ročního školného (2050 Kč). 

5 dnů v týdnu                                         4100 Kč/měsíc = 41 000 Kč/rok


2 x ročně (1.týden v září a 1.týden v únoru daného roku) rodiče platí příspěvky v hotovosti do fondů:

Výtvarný fond 500 Kč, fond na pomůcky a opravy - 1000 Kč, fond na akce a výlety - 1000 Kč

V naší  skupině nabízíme docházku celodenní - půldenní. Platbu je potřeba uhradit v plné výši za celodenní docházku. Je tedy na rodičích, kdy budou dítě vyzvedávat ("po o" či "po spa").

Provozní doba je 7:30 - 16:00

Školné zahrnuje:

  • Vzdělávání podle Montessori školního vzdělávacího programu v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní výchovu;
  • prostředky k dodržování pitného režimu.

Školné nezahrnuje: 

  • stravování (placeno zvlášť) měsíčními zálohami - 80 Kč/den
  • kroužky mimo vyučování

Provoz skupiny bude uzavřen ve dnech státních svátků, předem určených prázdnin, ředitelského volna, pokud není uvedeno jinak.  Veškeré informace budou aktualizovány v Informacích pro rodiče a zaslány před nástupem dítěte do dětské skupiny. Většinu informací rodiče obdrží pravidelně přes aplikaci Twigsee, kterou dětská skupina používá ke komunikaci s rodiči, prezentaci fotek a dalších náležitostí. 

Výše uvedná přerušení provozu jsou již zohledněna ve výši školkovného a školkovné se již v příslušném měsíci nijak nekrátí. Školkovné se také nijak nekrátí z důvodu nepřítomnosti dítěte. Pří řádné a včasné omluvě nepřítomnosti dítěte skrz aplikaci Twigsee, je možné nahradit docházku dítěte v jiný den po předchozí domluvě s pečujícími osobami. 

Skupina si vyhrazuje právo ve výjimečných případech (zejm. výpadek dodávek energií, vody, apod.) přerušit krátkodobě provoz i mimo tyto termíny s tím, že přerušení provozu do celkového počtu 7 pracovních dnů během školního roku nemá vliv na výši školkovného. 

Z mimořádných důvodů při uzavření provozu kvůli pandemii závažného onemocnění, které se vyskytne v dětské skupině či celorepublikově, se školkovné nekrátí a nevrací.