Ceník skupiny LOUSKÁČEK

platný od 1.11.2018 do 31.8.2019

Skupina Louskáček je téměř zaplněna. Přednost mají děti s celotýdenní docházkou. Můžete již nyní vytvořit rezervaci místa pro Vaše dítě na školní rok 2019/2020 (zaslat přihlášku a do poznámky napsat REZERVACE + šk.rok, na který chcete tuto rezervaci udělat). 

Celotýdenní docházka

dopolední i odpolední program

3900 Kč/měsíc

3 dny v týdnu

dopolední i odpolední program 

2800 Kč/měsíc

V naší  skupině nabízíme docházku celodenní - půldenní. Platbu je potřeba uhradit v plné výši za celodenní docházku. Je tedy na rodičích, kdy budou dítě vyzvedávat ("po o" či "po spa").

Provozní doba je 7:00 - 17:00. V naléhavých případech lze domluvit i delší pracovní dobu (vše na osobní domluvě).

Školné zahrnuje:

  • Vzdělávání podle Montessori školního vzdělávacího programu v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní výchovu;
  • kulturní fond;
  • výtvarné potřeby;
  • fond obnovy pomůcek
  • prostředky k dodržování pitného režimu.

Školné nezahrnuje: 

  • stravování (placeno zvlášť)
  • kroužky mimo vyučování
  • výlety

Provoz skupiny bude uzavřen ve dnech státních svátků, pokud není uvedeno jinak. Veškeré informace budou aktualizovány v Informacích pro rodiče a s předstihem sděleny emailem.

Tato přerušení provozu jsou již zohledněna ve výši školkovného a školkovné se již v příslušném měsíci nijak nekrátí. Školkovné se také nijak nekrátí z důvodu nepřítomnosti dítěte.

Skupina si vyhrazuje právo ve výjimečných případech (zejm. výpadek dodávek energií, vody, apod.) přerušit krátkodobě provoz i mimo tyto termíny s tím, že přerušení provozu do celkového počtu 3 pracovních dnů během školního roku nemá vliv na výši školkovného.