Montessori jesle KLÍČEK - dětská skupina

Nyní přijímáme přihlášky do nové třídy Klíček pro děti 3-4 roky


"Prvním třem letům života náleží mnohem větší pozornost než všem dalším."  Maria Montessori

Nabízíme možnost umístit dítě v Montessori jesličkách KLÍČEK v čase 7,30-14,30 hod. pro děti 3-4 let (3 let dítě dosáhne od 1.9.2023-31.8.2024). Jesličky fungují každý všední den a nabízí celodenním stravováním. 

Jesličky jsou prostředí, které funguje jako příprava na vstup dětí do předškolních institucí (mateřských škol, dětských skupin atd). Jedná se o připravené prostředí s Montessori pomůckami vedoucí k samostatnosti dětí. Třída Klíček speciálně pro děti ve věku 3 - 4 roky se speciálními pomůckami a aktivitami pro tento věk. Děti docházejí bez rodičů a dochází k postupnému osamostatnění dětí.

Jesličky fungují jako "most" mezi kroužky, kde děti tráví čas s rodiči (např. Montessori klub Poupě, cvičení pro děti s rodiči atd.) a následnou docházkou do školek, kde jsou již bez rodičů. Dítě zde může strávit dopolední čas či i odpolední odpočinek a aktivity, kdy si pomalu zvyká být bez rodičů. Čas strávený v jesličkách mohou rodiče prodlužovat dle uvážení, zda je dítě připravené na delší čas strávený v dětském kolektivu bez rodičů. Po absolvování jesliček může dítě přirozeně přejít do dalšího připraveného prostředí v dětské skupině LOUSKÁČEK nebo jiné předškolní instituce. 

V jeslích dbáme na individuální přístup, kterého lze dosáhnout pouze v menším počtu dětí, tj. maximum je 10 dětí naráz, které provází 2 kvalifikované chůvy s odborným vzděláním v Montessori pedagogice.  Děti se zde setkávají s připraveným prostředím vhodným pro věk 3-4 roky, které naleznou i v následujícím předškolním vzdělávání v Montessori Dětské skupině - malá kuchyňka (k umývání nádobí, servírování, přípravě svačin, atd.), nočníky pro všechny děti a dětské toalety; Montessori pomůcky pro děti ve věku 3-4 roky umístěné na dosah dětí, venkovní vyžití na blízkém hřišti a výlety po blízkém okolí. Během týdenního programu pravidelně navštěvují tělocvičnu, knihovnu, účastní se muzikoterapetických aktivit, čekají je výlety a výpravy. V našich jeslích se snažíme navodit velmi podobné prostředí jako v následujícím předškolním vzdělávání, aby děti neprocházely velkými změnami a několikrát v roce nabízíme možnost strávit dopoledne ve školce Louskáček. 

Dbáme na osvojení hygienických návyků, péči o sebe sama a své okolí, základy stolování, pomoc s odvykáním z plen, učení se samostatnosti, základům etikety (pozdrav, poděkování, atd. v přirozených situacích) a podporujeme celkový vývoj osobnosti dítěte, zejména hrubé a jemné motoriky, řeči a našim cílem je všestranný rozvoj osobnosti.

V jesličkách děti naleznou několik oblastí, kterými se mohou zabývat:

  • Praktický život
  • Smyslovou výchovu
  • Poznáváme svět kolem nás
  • Aktivity na společném kruhu
  • Venkovní aktivity
STRAVOVÁNÍ 
Pro děti zajišťujeme celodenní stravování (svačina, oběd, svačina) a pitný režim. Stravu do jesliček odebíráme ze ZŠ Husova, jídelna Scolarest, která připravuje stravu do dětských skupin, školek a škol. Svačiny dodáváme vlastní s důrazem na zdravé potraviny, velké množství ovoce a zeleniny. 

U dětí budujeme samostatnost a učíme je podílet se na přípravě jídla pro celou skupinku, tzn. děti pomáhají s přípravou ovoce a zeleniny, mazáním pečiva pomazánkami, naléváním polévky atd. v pro děti připraveném prostředí s pro děti vhodným náčiním. Každý den mají možnost ochutnávací porce z každé složky nabízeného pokrmu a poté se rozhodnou dle individuální chuti, co si vezmou ke svačině.

Mimo výše uvedené stravování připravujeme pro děti další sezónní ovoce, zeleninu a další zdravé pochutiny každý den.

Rodiče informujeme týden předem o jídelníčku na nadcházející dny prostřednictvím interní aplikace Twigsee.