Montessori jesle VALTICE - dětská skupina

STOP STAV přihlášek na školní rok 2024/2025. SKUPINA JE ZCELA OBSAZENA. Lze se hlásit jako náhradník.

"Prvním třem letům života náleží mnohem větší pozornost než všem dalším".  Maria Montessori

Nabízíme možnost umístit dítě v Montessori jesličkách VALTICE  v obci Valtice v čase 7,30 -16 hod. pro děti od 2 do 3 let věku se stravováním.

Jesličky jsou prostředí, které funguje jako příprava na vstup dětí do předškolních institucí (mateřských škol, dětských skupin atd.). Jedná se o připravené prostředí s Montessori pomůckami pro děti ve věku od 2-3 let, kam děti docházejí bez rodičů a dochází k postupnému osamostatnění dětí.

Jesličky fungují jako "most" mezi kroužky, kde děti tráví čas s rodiči (např.  cvičení pro děti s rodiči atd.) a následnou docházkou do školek, kde jsou již bez rodičů. Dítě zde může strávit dopolední čas či i odpolední odpočinek a aktivity, kdy si pomalu zvyká být bez rodičů. Čas strávený v jesličkách mohou rodiče prodlužovat dle uvážení, zda je dítě připravené na delší čas strávený v dětském kolektivu bez rodičů.

V jeslích dbáme na individuální přístup, kterého lze dosáhnout pouze v menším počtu dětí, tj. maximum je 12 dětí naráz, které provází 2 kvalifikované chůvy se zdravotnickým a pedagogickým vzděláním .  Děti se zde setkávají s připraveným prostředím - malá kuchyňka (k umývání nádobí, servírování, přípravě svačin, atd.), nočníky pro všechny děti a dětské toalety; Montessori pomůcky pro děti ve věku 2-4 roky umístěné na dosah dětí, venkovní vyžití na vlastní zahradě jesliček a výlety po blízkém okolí. V našich jeslích se snažíme navodit velmi podobné prostředí jako v následujícím předškolním vzdělávání, aby děti neprocházely velkými změnami.

Dbáme na osvojení hygienických návyků, péči o sebe sama a své okolí, základy stolování, pomoc s odvykáním z plen, učení se samostatnosti, základům etikety (pozdrav, poděkování, atd. v přirozených situacích) a podporujeme celkový vývoj osobnosti dítěte, zejména hrubé a jemné motoriky, řeči a našim cílem je všestranný rozvoj osobnosti.

V jesličkách děti naleznou několik oblastí, kterými se mohou zabývat:

  • Praktický život
  • Rozvíjení smyslů
  • Poznáváme svět kolem nás
  • Aktivity na společném kruhu
  • Venkovní aktivity