Maria Montessori

zakladatelka Montessori pedagogiky

Maria Montessori se narodila roku 1870 v Italské Chiaravalle. Byla všestranou pedagožkou, lékařkou, filozofkou a vědkyní.
V roce 1896 byla jako první žena v Itálii promována doktorkou medicíny. Poté začala pracovat jako asistentka na Univerzitní psychiatrické klinice v Římě, kde se zaměřila na výchovu mentálně postižených dětí (specializovala se na studium dětských nervových nemocí). Ve své praxi dále pokračovala jako dětská lékařka, zabývala se vzděláváním lékařů - pedagogů, vedla katedru antropologie na univerzitě v Římě. V roce 1908 opustila práci aktivní lékařky a začala se věnovat pedagogické činnosti.
6. ledna 1907 otevřela Dům dětí určený pro děti předškolního věku z chudého předměstí San Lorenzo v Římě. 
Rozvíjela materiál pro smyslovou výchovu, školní materiál k nácviku čtení, psaní a počítání.

Zaměstnávala děti praktickými činnostmi. V Římě se podílela na založení první asociace pro šíření svých metod, které nesly název Opera Montessori.

Své poznatky týkající se života a výchovy dětí zaznamenala do svých knih. Práce Marie Montessori není založena na teorii, její síla spočívá v praktickém uskutečňování myšlenek. Převážnou část jejich prací tvoří výklady pozorování dětí a zdůvodňování pedagogických přístupů.
Vystudovala medicínu, filosofii a psychologii, zabývala se antropologií, biologií a pedagogikou. Po celý život nepřestávala studovat. V její práci se vzájemně ovlivňovala teorie a praxe. 

Montessori pedagogika

Maria Montessori zakládá svoji pedagogiku na hluboké znalosti dítěte a jeho potřeb. Velmi dlouho děti pozorovala a zjistila při tom velmi důležité informace, které ji vedly k vytvoření systému vzdělávání. Její pedagogika a pomůcky jsou nadčasové. Díky pozorování dítěte pochopila Maria, jak utvářet dětskou osobnost za pomoci  vhodných a správných pomůcek. Zjistila, že děti do 6 let mají "absorbující mysl", která jim umožňuje přizpůsobovat se svému okolnímu prostředí a získávat znalosti bez vynaloženého úsilí. Maria Montessori také upozorňuje na tzv. senzitivní období dítěte, kdy se dítě v těchto fázích dokáže velmi dobře soustředit na určitou část jeho rozvoje a jakmile toto senzitivní období skončí, je pro něj náročnější danou dovednost získat. Během tohoto období je dítě téměř pohlceno činností, kterou koná a utváří se tak jeho osobnost. Výsledkem je klidné, vzdělané a rozvinuté dítě. 

Role rodičů a vychovatelů je nepostradatelná. Figurují v životě dítěte jako průvodci životem, kteří mu ukazují různé činnosti, které dítě potom zkouší samo. Dítě má velký energetický a tvořivý potenciál, který chce používat a na rodičích je, aby mu to umožnili. Průvodci dítěte by měli chvíle soustředění a naladění dítěte na určitou činnost podporovat a chránit.

Maria Montessori také upozorňuje, že dítě potřebuje pro svůj rozvoj zapojit své ruce. Ruce jsou nástrojem jeho ducha. Montessori pedagogika je aktuální, protože hovoří o utváření celistvého člověka, samostatného a odpovědného dospělého jedince, schopného přizpůsobit se budoucímu životu ve světě.

Užitečné odkazy

Níže naleznete odkazy na filmy či dokumenty o Marii Montessori a její metodě


Filmy a dokumenty

Dokument o životě Marii Montessori - https://www.youtube.com/watch?v=12chJsIcpuE

Film o Marii Montessori (2 díly)  - ke stažení 1.díl ZDE, 2.díl ZDE


Publikace

  • Lore Anderlik. Cesta k Inkluzi. Praha, Triton, 2014
  • Lizabeth G.Hainstock. Metoda Montessori a jak ji učit doma: předškolní léta. Praha, Pragma, 2013
  • Claus-Dieter Kaul. Deset dětských přání: celostní přístup v soužití dětí a dospělých. Praha, Maitrea, 2017.
  • Claus-Dieter Kaul. Montessori konkrétně- nápady pro praxi. Praha, Maitrea, 2014-2015
  • Maria Montessori. Absorbující mysl. Praha, SPS, 2013.
  • Maria Montessori. Tajuplné dětství. Praha, Triton, 2012.
  • Maria Montessori. Od dětství k dospívání. Praha, Triton, 2011.
  • Maria Montessori. Objevování dítěte. Praha, SPS, 2001.
  • Karel Rýdl. Metoda Montessori pro naše dítě. Pardubice, Univerzita Pardubice, 2007

Aktuální nabídka titulů z Montessori tematikou - www.svojtka.cz


Užitečné odkazy

Montessori pomůcky