MONTESSORI KLUB POUPĚ

V NÁMĚŠTI N.O., V BRNĚ, VE SVINOŠICÍCH, VE VALTICÍCH 

Začátek lekcí je 6.října 2023

Přednostně přijímáme děti, které budou docházet později do jesliček. Další volná místa doplníme ostatními zájemci. 

NÁMĚŠT - 3 VOLNÁ MÍSTA

SVINOŠICEZCELA OBSAZENO

BRNO - UZAVŘENÁ SKUPINA  3 VOLNÁ MÍSTA -PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY OD LEDNA 2024, skupina funguje pouze jako ADAPTAČNÍ = pro děti, které nastoupí do jesliček

VALTICE2 VOLNÁ MÍSTA


PROGRAMY: 

Valtice + Svinošice PÁTEK 9,15-10,45 HOD

Náměšť  PÁTEK 9 - 11 HOD.

Brno adaptační skupina : 8,30 - 10,00 hod. 

Montessori klub je určen pro děti od 1 roku do 3 let a jejich rodiče. Jedná se o připravené prostředí pro děti, které podporuje smyslový, emoční i fyzický vývoj dítěte a je založen na vzájemném respektu. Nejvíce klub vystihuje - Hrajeme si vědomě aneb první krůčky k Montessori vzdělávání, aby dítě vše DOKÁZALO SAMO. 

Přednostně je klub Poupě pro děti, které budou později docházet do našich jesliček = slouží jako adaptační skupina pro děti. Další volnou kapacitu zaplňujeme dětmi, které nebudou docházet do jesliček. 


Pomoz mi, abych to dokázal sám!

 Maria Montessori

Montessori klub nabízí aktivity pro děti rozvíjející smyslovou výchovu, praktický život, matematické a jazykové dovednosti a další. Pomůcky jsou v klubu rozděleny do sekcí podle toho, kterou část zrovna rozvíjejí. Každá pomůcka má více pracovních způsobů, jak s ní pracovat a to tak, aby s ní mohly zacházet jak děti od 1 roku, tak složitějším způsobem i děti 3leté. Na programu je vždy přítomen jeden lektor/lektorka, která v případě potřeby rodičům či dětem ukáže způsob, jak s pomůckou zacházet nebo jaké jsou další způsoby činností. Program navštěvuje naráz vždy max. 8-10 rodičů s dětmi - individuální přístup průvodce.

Od roku 2017 prošlo Montessori klubem již více než 130 dětí. Některé z nich pokračují v jesličkách a v předškolní dětské skupině Louskáček


Rodič působí jako aktivní pozorovatel a v případě potřeby dítěti ukáže způsob, jak s aktivitou pracovat a poté nechá dítě, aby si to zkusilo SAMO. Dítě potřebuje více času na činnosti a jejich dokončení než dospělý. Dejme mu právě ten čas, naši trpělivost a pomocnou ruku, pokud o ni požádá a nechme jej, ať SAMO tvoří a hledá řešení. Dítě bude mít velkou radost, když činnost dokáže SAMO dokončit a bude se k ní chtít vracet. Jakmile na dítě budeme příliš tlačit či ho rušit v činnosti, přestane jej zajímat a nebude s námi chtít pracovat.

Dopřejme dětem, aby si vyzkoušely běžné denní činnosti, které dělají rodiče, nevědomky je vzdělávejme za pomoci pracovních aktivit a ukažme jim náš svět, který mohou doslova uchopit!

Hlavní myšlenky

  • Montessori pedagogika chápe dítě jako zcela plnohodnotnou osobnost, kterou je třeba doprovázet na cestě k samostatnosti a respektovat jeho chuť učit se a "dokázat to sám".
  • pomáháme dítěti s péči o sebe a své okolí
  • poskytujeme dítěti příležitosti soustředit se v připraveném prostředí a na práci rukama
  • připravíme pomůcky a prostředí jeho potřebám