Provozní řád

 • Montessori Dětský klub (dále jen zkratka MKD) je provozován fyzickou osobou na živnostenský list, která si klade za cíl vzdělávat a vychovávat metodou Montessori.
 • MKD se účastní maximálně 12 dětí bez rodičů.
 • Docházka do MKD je hodinová a denní (1-5 dnů v týdnu). Lze ji platit dle vybrané varianty.
 • Začátek docházky (při jakékoliv hodinové preferenci) je v čase mezi 8-9 hod. ranní. Pozdější příchod narušuje ostatní.
 • Děti do MKD přivádějí rodiče nebo jiná zodpovědná osoba, od kterých si je převezme lektor MKD. Dítě účastnící se MKD musí mít vyplněnu přihlášku. Rodič je seznámen s obsahem, rozsahem i Montessori metodikou programu MKD.
 • V MKD je připraven výukový materiál, a tak si děti hračky a osobní věci nechají v šatně, případně v batůžku nebo tašce.
 • Na začátku MKD děti vstupují do umýváren a na toaletu a umyjí si ruce.
 • Jídlo i pití si nosí děti do MKD vlastní, děti si přinášejí potraviny, které nepotřebují skladování při nízké teplotě. Pokud dítě přinese choulostivé potraviny, které je nutno skladovat při nízké teplotě, upozorní na to lektora a podepsané jídlo umístí v ledničce. V době konání MKD je připravena várnice s pitím (voda,čaj).
 • Konzumace jídla a pití je možná pouze ve vyhrazených prostorách. Nespotřebované jídlo není dále v MKD skladováno a každý návštěvník MKD si jej po skončení MKD odnáší domů.
 • Na toaletách a u kuchyňského koutku jsou ručníky, které jsou denně měněny. K dispozici jsou také jednorázové papírové ručníky. Pravidelně docházející děti si mohou nosit vlastní ručníky.
 • V prostorách MKD se nekouří.
 • Rodiče a děti dodržují příslušná pravidla v jednotlivých odděleních, chovají se tiše a dbají organizačních pokynů a řádu MKD.
 • Technické zařízení MKD (CD přehrávač, el. spotřebiče, osvětlení) obsluhuje lektor nebo jím pověřená osoba.
 • Do MKD vstupuje zdravé dítě bez známek akutního onemocnění.
 • Hygienické zařízení toalet a umývárny je přizpůsobeno věku dětí. K dispozici jsou na dětském WC nočníky, které lektor po každém použití vymyje a vydezinfikuje. Čistící a dezinfekční prostředky jsou na WC pro dospělé.
 • Teplá voda v bojleru, která teče na toaletách a v kuchyňském koutku, je nastavena na max. 45°C.
 • Pro odkládání jednorázových použitých plínek je určená uzavíratelná nádoba umístěna vedle přebalovacího lehátka na toaletě. Použité pleny jsou vynášeny vždy po skončení provozu MKD.
 • V MKD je tříděn odpad. Nádoby na tříděný odpad jsou k dispozici v kuchyňském koutku.
 • Součástí MKD je také pobyt venku.
 • V MKD jsou přítomni odborní lektoři proškoleni v Montessori pedagogice.
 • Z hlediska zákona není MKD školské zařízení.