Provozní řád

 • Montessori skupina (dále jen zkratka MS) je provozována neziskovou organizací Montessori centrum Náměšť n.O., z.s., která si klade za cíl vzdělávat a vychovávat metodou Montessori.
 • MS je provozována jako klub
 • MS se účastní nižší počet dětí bez rodičů.
 • Docházka do MS je půldenní nebo celodenní (1-5 dnů v týdnu). Lze ji platit dle vybrané varianty.
 • Začátek docházky je v čase mezi 7-8,30 hod. ranní. Pozdější příchod narušuje ostatní.
 • Děti do MS přivádějí rodiče nebo jiná zodpovědná osoba, od kterých si je převezme lektor MS. Dítě účastnící se MS musí mít vyplněnu přihlášku a ostatní dokumenty. Rodič je seznámen s obsahem, rozsahem i Montessori metodikou programu MS.
 • V MS je připraven výukový materiál, a tak si děti hračky a osobní věci nechají v šatně, případně v batůžku nebo tašce.
 • Na začátku MS děti vstupují do umýváren a na toaletu a umyjí si ruce.
 • Jídlo mají děti k dispozici celý den a řídí se dle platného ceníku za stravování. V době konání MS jsou připraveny prostředky k dodržování pitného režimu.
 • Konzumace jídla a pití je možná pouze ve vyhrazených prostorách. 
 • Na toaletách a u kuchyňského koutku jsou ručníky, které jsou odděleny přepážkou, každé dítě má svůj vlastní ručník. K dispozici jsou také jednorázové papírové ručníky. 
 • V prostorách MS se nekouří.
 • Rodiče a děti dodržují příslušná pravidla v jednotlivých odděleních, chovají se tiše a dbají organizačních pokynů a řádu MS.
 • Technické zařízení MS (CD přehrávač, el. spotřebiče, osvětlení) obsluhuje lektor nebo jím pověřená osoba.
 • Do MS vstupuje zdravé dítě bez známek akutního onemocnění.
 • Hygienické zařízení toalet a umývárny je přizpůsobeno věku dětí.
 • Teplá voda v bojleru, která teče na toaletách a v kuchyňském koutku, je nastavena na max. 45°C.
 • V MS je tříděn odpad. Nádoby na tříděný odpad jsou k dispozici v dětském kuchyňském koutku.
 • Součástí MS je také pobyt venku.
 • V MS jsou přítomni odborní lektoři proškoleni v Montessori pedagogice, pedagogičtí pracovníci, kvalifikované chůvy pro práci s dětmi do povinné školní docházky a asistenti pedagoga.
 • Z hlediska zákona není MS školské zařízení.