Provozní řád

Provozní řád Montessori klubu Poupě

 • Montessori klub Poupě je provozováno Montessori centrem Náměšť n.O., z.s., která si klade za cíl vzdělávat a vychovávat metodou Montessori.
 • Montessori klub je otevřený vždy 10 minut před začínajícím programem.
 • Programy jsou kapacitně omezeny. Programů pro rodiče a děti se účastní maximálně 8 dospělých a 8 dětí.
 • Jednotlivé programy jsou placeny půlročně, je možné zaplatit jednotlivé vstupy.
 • Děti na společné programy s rodiči přicházejí v doprovodu minimálně jednoho rodiče, který zodpovídá za své dítě během celého pobytu v klubu. Rodič je seznámen s obsahem, rozsahem i Montessori metodikou programu.
 • Cenné a osobní věci si rodiče berou s sebou do třídy. V klubu je připraven výukový materiál, a tak si děti hračky a osobní věci nechají v šatně, případně v batůžku nebo tašce.
 • Před začátkem programu si rodiče i děti umyjí ruce.
 • Jídlo i pití si nosí návštěvníci klubu vlastní.
 • Konzumace jídla a pití je možná pouze ve vyhrazených prostorách. Nespotřebované jídlo není dále v klubu skladováno a každý návštěvník klubu si jej po skončení programu odnáší domů.
 • Na toaletách a u kuchyňského koutku jsou ručníky, které jsou denně měněny. Návštěvníci klubu si mohou nosit vlastní ručníky.
 • V prostorách klubu se nekouří.
 • Rodiče a děti dodržují příslušná pravidla v jednotlivých odděleních, chovají se tiše a dbají organizačních pokynů a řádu klubu.
 • Technické zařízení klubu (CD přehrávač, el. spotřebiče, osvětlení) obsluhuje lektor nebo jím pověřená osoba.
 • Do Montessori klubu vstupuje zdravý rodič a zdravé dítě bez známek akutního onemocnění.
 • Hygienické zařízení toalet a umývárny je přizpůsobeno věku dětí. K dispozici je vestavěné dětské sedátko a WC nočníky, které rodič po každém použití vymyje.
 • Teplá voda v bojleru, která teče na toaletách a v kuchyňském koutku, je nastavena na max. 45°C.
 • Pro odkládání jednorázových použitých plínek je určená uzavíratelná nádoba umístěna na toaletě. Použité pleny jsou vynášeny vždy po skončení jednotlivých programů.
 • V Montessori klubu je tříděn odpad. Nádoby na tříděný odpad jsou k dispozici v kuchyňském koutku.
 • Na každém programu jsou přítomni odborní lektoři proškoleni v Montessori pedagogice.
 • Z hlediska zákona není Montessori klub školské zařízení.