Ceník DS Jadérko a Klíček

Aktuální ceník platný od 1.7.2023 do 30.6.2024

Ceník na školní rok 2023/2024

2 denní docházka v týdnu......................................................................2000 Kč/měsíc (250 Kč/den)

3 denní docházka v týdnu...................................................................... 2800 Kč/měsíc (233 Kč/den)

4 denní docházka v týdnu .....................................................................3400 Kč/měsíc (213 Kč/den)

5 denní docházka v týdnu.......................................................................3800 Kč/měsíc (190 Kč/den)

adaptace (max.5 dnů za sebou).............................................................200 Kč/docházkový den


Počítáno na 4 týdny v měsíci (skutečně vychází na docházku 4,5 týdne na měsíc). Školné se platí měsíc předem dle docházky v Přihlášce. Přednostně přijímáme děti s vícedenní docházkou (3 a více dnů)

Ceník na letní prázdniny 2023/2024

jednotná cena..........................250 Kč/docházkový den

Platba do 15.června 2024 na bankovní účet, VS dítě, celková platba za letní prázdniny je vypočítána dle nahlášených dnů rodičem. Zameškaná docházka neopravňuje poskytovatele k vrácení školného.  

 

Ceník stravy na školní rok 2023/2024 (platnost do 31.8.2024)

půldenní stravné (svačina, oběd)  ......................................................50 Kč/den

celodenní stravné (svačina, oběd, svačina) ......................................................65 Kč/den

Strava se platí zvlášť zpětně do 3.dne v měsíci dle skutečně odchozené docházky prostřednictvím upozornění v aplikaci Twigsee (každý rodič obdrží při nástupu dítěte)


Lze platit měsíčně,  čtvrtletně, pololetně či jednorázově 1 x ročně (sleva 5 procent z celkové částky za rok)

Pro závaznou rezervaci místa je potřeba uhradit 500 Kč rezervační poplatek, který se odečítá z první platby za docházku. Veškeré informace obdržíte emailem.

V ceně není zahrnut příspěvek do fondů na pomůcky, výtvarné a hygienické potřeby (platí se 2x ročně). Více informací obdržíte na schůzce rodičů. Ceník není fixní. Může dojít ke změně ceníku během školního roku s reakcí na aktuální situaci na trhu. Upozornění přijde odběratelům měsíc předem emailem.

Přednostně přijímáme děti s více-denní docházkou (3-5 dní).

Školné je splatné vždy do 15.dne předchozího měsíce před nástupem do jeslí - konečná částka je vypočítána podle počtu dnů v daném měsíci. Platba je převodem na účet. Informace o platbách a dalších informacích obdrží rodič při přijetí dítěte do jesliček a před zahájením docházky do jeslí. 

Pokud dítě onemocní, je možné nahradit si zameškanou docházku v jiném termínu v rámci zaplaceného pololetí viz provozní a vnitřní řád jeslí (obdrží každý rodič při podpisu smlouvy). Je třeba se dopředu domluvit s průvodci a informovat se o volném místě. Jesličkovné se nevrací v případě nemoci, pouze se dá vybrat náhradou. Poskytoval není povinen nabídnout náhradní docházku v případě plné kapacity. Lze využít maximálně 2 náhrady/měsíc.