Montessori jesle JADÉRKO - dětská skupina

Nyní přijímáme přihlášky do tříd Jadérko a Klíček

TŘÍDA JADÉRKO  - pro děti 2-3 roky, volná místa

TŘÍDA KLÍČEK - pro děti od 3-4 let , volná místa

"Prvním třem letům života náleží mnohem větší pozornost než všem dalším."  Maria Montessori

Nabízíme možnost umístit dítě v Montessori jesličkách JADÉRKO -  od roku 2018 v Náměšti nad Oslavou (v blízkosti centra města) v čase 8-12 hod. pro děti do 3 let věku.  Jesličky fungují ve každý všední den v dopoledních hodinách. 

Jesličky jsou prostředí, které funguje jako příprava na vstup dětí do předškolních institucí (mateřských škol, dětských skupin atd). Jedná se o připravené prostředí s Montessori pomůckami pro děti ve věku 1,5-3 roky (JADÉRKO), kam děti docházejí bez rodičů a dochází k postupnému osamostatnění dětí.

Jesličky fungují jako "most" mezi kroužky, kde děti tráví čas s rodiči (např. Montessori klub Poupě, cvičení pro děti s rodiči atd.) a následnou docházkou do školek, kde jsou již bez rodičů. Dítě zde může strávit dopolední čas či i odpolední odpočinek a aktivity, kdy si pomalu zvyká být bez rodičů. Čas strávený v jesličkách mohou rodiče prodlužovat dle uvážení, zda je dítě připravené na delší čas strávený v dětském kolektivu bez rodičů. Po absolvování jesliček může dítě přirozeně přejít do dalšího připraveného prostředí v dětské skupině LOUSKÁČEK

V jeslích dbáme na individuální přístup, kterého lze dosáhnout pouze v menším počtu dětí, tj. maximum je 9 dětí naráz, které provází 2 průvodci.  Děti se zde setkávají s připraveným prostředím, které naleznou i v následujícím předškolním vzdělávání v Montessori Dětské skupině - malá kuchyňka (k umývání nádobí, servírování, přípravě svačin, atd.), nočníky pro všechny děti a dětské toalety; Montessori pomůcky pro děti ve věku 1,5-3 roky umístěné na dosah dětí, venkovní vyžití a výlety po blízkém okolí. V našich jeslích se snažíme navodit velmi podobné prostředí jako v následujícím předškolním vzdělávání, aby děti neprocházely velkými změnami.

Dbáme na osvojení hygienických návyků, péči o sebe sama a své okolí, základy stolování, pomoc s odvykáním z plen, učení se samostatnosti, základům etikety (pozdrav, poděkování, atd. v přirozených situacích) a podporujeme celkový vývoj osobnosti dítěte, zejména hrubé a jemné motoriky, řeči a našim cílem je všestranný rozvoj osobnosti.

V Dětském klubu děti naleznou několik oblastí, kterými se mohou zabývat:

  • Praktický život
  • Smyslovou výchovu
  • Poznáváme svět kolem nás
  • Aktivity na společném kruhu
  • Venkovní aktivity