Zápis do Montessori jesliček na šk. rok 2022/2023 


NYNÍ PROBÍHÁ ZÁPIS DO MINI-JESLIČEK - BRNO. 

Stále probíhá zápis do Montessori jeslí na školní rok 2023/2024. 

Informační schůzka pro rodiče probíhá před nástupem do jeslí (přesné datum bude upřesněno předem a zasláno emailem), kde si sdělíme důležité informace o budoucí docházce dětí a fungování jeslí. Při nástupu během školního roku bude rodičům zaslán email s informacemi. Předpokládaný termín schůzky je 2.polovina srpna 2023.

Přihlášení probíhá pomocí online přihlášek u vybraných jesliček. 

Po vyplnění přihlášky obdržíte email s rezervací místa.

Zápis na školní rok 2023/2024

Od 1.června 2023 je možné přihlásit dítě k docházce na školní rok 2023/2024 formou přihlášky. Počet míst je však omezen a přijímáme děti na základě interního přijímacího řízení. Přihlášky přijímáme po celý školní rok v případě volné kapacity. 

Podáním přihlášky je potřeba zaslat rezervační poplatek 500 Kč. Platební údaje zašleme emailem. Tento poplatek bude odečten z "jesličkového" na září 2023. V případě neuhrazení poplatku včas bude místo nabídnuto dalšímu zájemci. Rezervaci místa můžete zrušit do 20.8.2023 - rezervační poplatek bude v plné výši vrácen. Po zrušení rezervace po tomto datu je rezervační poplatek nevratný.

Docházka dětí do jesliček je pololetní/roční. Rodiče mohou zvolit, zda jejich dítě bude docházet 2-5x týdně na dopolední či celodenní program v čase od 7.30 -14,30 hod. Veškeré informace, prosím, zadejte v přihlášce. První týden docházky do jeslí je adaptační, tj. společně s dítětem hledáte a hledáme dobu, která je v momentální chvíli vhodná pro čas strávený v jesličkách. 

V rámci docházky dětí do jesliček nejsou zahrnuty svačiny a oběd, platí se zvlášť. Dopolední svačinu mají děti společnou. Svačiny mají děti hromadné - měsíční příspěvek od rodičů  dle počtu dnů docházky. Cena za stravu bude uvedena v ceníku do 31.7.2023.