Informace pro rodiče 

Rodiče přihlášených dětí obdrží detailní informační brožuru se všemi podrobnostmi ohledně docházky do dětské skupiny - třída Louskáček. Před začátkem a v průběhu školního roku pořádáme pro rodiče interní semináře a několikrát do roka se scházíme. 

 

Rodiče, kteří umisťují své dítě do skupiny Louskáček, mají nárok jednou za rok jednorázově zažádat o slevu na dani v podobě příspěvku ve výši měsíční minimální mzdy dle § 35ba a § 35c zákona o daních z příjmů.

Stravování

07.04.2018

Celodenní stravování ve skupině Louskáček je řešeno externím dodavatelem dopoledních,odpoledních svačin a obědů.