Montessori dětská skupina - třída LOUSKÁČEK

"Objevujeme tajemství každého oříšku"

PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024  SKUPINA ZCELA OBSAZENA! PŘIJÍMÁME PŘEDNOSTNĚ DĚTI, KTERÉ BUDOU DO SKUPINY DOCHÁZET AŽ DO POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY A PŘICHÁZEJÍ Z JESLIČEK JADÉRKO A KLÍČEK.

ZÁPIS PROBÍHÁ OD 2.KVĚTNA DO 25.KVĚTNA FORMOU VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY ONLINE. VÍCE INFORMACÍ ZDE

PŘIJÍMÁME NYNÍ DĚTI POUZE JAKO NÁHRADNÍKY.

...vidím a zapomenu, slyším a zapamatuji si, udělám a pochopím...     

Maria Montessori

Předškolní instituce formou Montessori vzdělávání provozujeme od roku 2018. Od září 2019 jsme se stali dětskou skupinou a nabízíme možnost umístit dítě v Montessori dětské skupině LOUSKÁČEK s Montessori programem v Náměšti nad Oslavou. Kapacita je 12 dětí se 2-3 pedagogickými pracovníky (dle aktuálního počtu dětí). Děti jsou ve věkově smíšeném kolektivu (3-6 let), který pozitivně působí na sociální začleňování, mladší děti "odkoukávají" dovednosti od starších a rychleji se učí a starší děti přirozeně pomáhají mladším v určitých úkonech a úkolech. Docházka do skupiny je možná jako celodenní nebo půldenní (3 - 5 dnů v týdnu). V případě velkého zájmu upřednostňujeme děti s celotýdenní docházkou. 

Celý rok probíhá zápis dětí do skupiny formou Přihlášky. Po naplnění kapacit či uplynutí doby pro přihlášení bude vyhlášená rodičovská schůzka - předání smluvní dokumentace, detailní informace o šk.roku atd.

PROČ LOUSKÁČEK?

Název Louskáček jsme zvolili z několika důvodů pro jeho pestrost a spojitost s Montessori pedagogikou.

LOUSKÁČEK:

 • jako nástroj, se kterým je potřeba pracovat rukama; stejně jako v Montessori pedagogice, kdy je ruka nástrojem mysli (vše prochází nejdříve rukou, poté se ukládá do mozku)
 • je symbolem "tvrdé práce" (fyzické námahy) k rozlousknutí oříšku; stejně jako v Montessori pedagogice, kdy je potřeba koncentrovaně pracovat s pomůckou/aktivitou
 • nám pomáhá objevit tajemství uvnitř oříšku po rozlousknutí tvrdého obalu; stejně jako v Montessori pedagogice, kdy objevíme podstatu/tajemství po pochopení principu práce s pomůckou/aktivitou
 • jako nástroj, který ovládáme po určité době s lehkostí; stejně jako v Montessori pedagogice, kdy díky opakování dochází k zpřesňování pohybu a činností

Ve skupině znamená LOUSKÁČEK :

L - jako LÁSKA k sobě, ostatním, prostředí a světu kolem nás

O - jako OCHOTA naslouchat vnitřním potřebám dětí a naplňovat je

U - jako ÚCTA k životu, lidem a předmětům

S - jako SVOBODA volby a SAMOSTATNOST dětí

K - jako KONCENTRACE na činnost a práci s pomůckami

A - jako AKTIVITA vedená inteligentním záměrem

Č - jako dostatek ČASU na veškerou činnost k celkovému rozvoji dítěte

E - jako EMPATIE k druhým lidem a světu kolem nás 

K - jako KOMUNIKACE a KOOPERACE mezi dětmi, pedagogy a rodičiŠkolní vzdělávací plán skupiny LOUSKÁČEK je inspirován Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, který je směrodatný pro vzdělávání předškolních dětí v České republice. Ve vzdělávání dětí naleznete principy Montessori pedagogiky, pedagogické koncepce Respektovat a být respektován, Waldorfské pedagogiky, Zážitkové pedagogiky a dalších.

Děti se učí v heterogenně a věkově smíšeném kolektivu ve zcela specificky připraveném prostředí. Učí se přes praktickou činnost - velký důraz je kladen na práci rukou a práci se speciálními didaktickými pomůckami.

1 den v týdnu (pátek) tráví děti dopoledne v tělocvičně.

1 den v týdnu tráví děti dopolední program na "výpravě" a v zázemí lesní školky.

Ve vzdělávání se zaměřujeme na:

 • péči o sebe, ostatní a své okolí 
 • utváření vztahu k sobě, ostatním lidem a světu, ve kterém žijeme
 • učení se spolupráci
 • tříbení smyslů
 • vědomé osvojování matematiky a jazyka

Učíme děti přirozenému důsledku a ne trestání, tj. možnostem řešení v každé situaci, zaměření se na pocity, mít možnost chybovat a učit se chybou, mít podporu, empatii a rovné šance. Při vzdělávání dětí lektoři z velké části děti pozorují a připravují prostředí a pomůcky pro fázi senzitivního období, ve kterém se dané dítě zrovna nachází. Vnitřní motivace dítě vede ke zvolení si činnosti, která jej přitahuje, naplňuje, rozvíjí a uspokojuje.

Ctíme a dbáme na Montessori principy u každého dítěte individuálně - absorbující mysl, koncentrace - polarizace pozornosti, samostatnost, řád, senzitivní období, svobodná volba, připravené prostředí, od konkrétního k abstraktnímu, tříbení smyslů, práce s chybou, abstrakce a představivost, od nečinnosti k aktivitě, hranice a pravidla, pohyb, samostatná práce a spolupráce.

Hlavní místnost je členěna na pracovní kouty podle různých oborů činnosti. Děti zde naleznou připravené prostředí s:

 • materiály pro nácvik denního života
 • materiály rozvíjející všechny smysly
 • materiály pro základy psaní a čtení
 • materiály pro získání matematických dovedností
 • materiály seznamující nás se Světem kolem nás
 • čtecím koutkem k poslouchání příběhů a prohlížení si obrázků
 • pomůckami pro malování, lepení, stříhání, modelování
 • materiály k experimentování (váhy, magnet, klíče atd.)
 • pomůckami pro rozvoj hrubé motoriky