Montessori dětská skupina - třída LOUSKÁČEK

"Objevujeme tajemství každého oříšku"

PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024  SKUPINA ZCELA OBSAZENA! PŘIJÍMÁME PŘEDNOSTNĚ DĚTI, KTERÉ BUDOU DO SKUPINY DOCHÁZET AŽ DO POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY A PŘICHÁZEJÍ Z JESLIČEK JADÉRKO A KLÍČEK.

ZÁPIS PROBÍHÁ OD 2.KVĚTNA DO 25.KVĚTNA FORMOU VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY ONLINE. VÍCE INFORMACÍ ZDE

PŘIJÍMÁME NYNÍ DĚTI POUZE JAKO NÁHRADNÍKY.

...vidím a zapomenu, slyším a zapamatuji si, udělám a pochopím...     

Maria Montessori

KAPACITA SKUPINY PRO ŠK.ROK 2023/2024 ZCELA OBSAZENA.PŘIJÍMÁME PŘEDNOSTNĚ DĚTI, KTERÉ BUDOU DO SKUPINY DOCHÁZET AŽ DO POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY.

Předškolní instituce formou Montessori vzdělávání provozujeme od roku 2018. Od září 2019 jsme se stali dětskou skupinou a nabízíme možnost umístit dítě v Montessori dětské skupině LOUSKÁČEK s Montessori programem v Náměšti nad Oslavou. Kapacita je 12 dětí se 2-3 pedagogickými pracovníky (dle aktuálního počtu dětí). Děti jsou ve věkově smíšeném kolektivu (3-6 let), který pozitivně působí na sociální začleňování, mladší děti "odkoukávají" dovednosti od starších a rychleji se učí a starší děti přirozeně pomáhají mladším v určitých úkonech a úkolech. Docházka do skupiny je možná jako celodenní nebo půldenní (3 - 5 dnů v týdnu). V případě velkého zájmu upřednostňujeme děti s celotýdenní docházkou. 

Celý rok probíhá zápis dětí do skupiny formou Přihlášky. Po naplnění kapacit či uplynutí doby pro přihlášení bude vyhlášená rodičovská schůzka - předání smluvní dokumentace, detailní informace o šk.roku atd.

PROČ LOUSKÁČEK?

Název Louskáček jsme zvolili z několika důvodů pro jeho pestrost a spojitost s Montessori pedagogikou.

LOUSKÁČEK:

 • jako nástroj, se kterým je potřeba pracovat rukama; stejně jako v Montessori pedagogice, kdy je ruka nástrojem mysli (vše prochází nejdříve rukou, poté se ukládá do mozku)
 • je symbolem "tvrdé práce" (fyzické námahy) k rozlousknutí oříšku; stejně jako v Montessori pedagogice, kdy je potřeba koncentrovaně pracovat s pomůckou/aktivitou
 • nám pomáhá objevit tajemství uvnitř oříšku po rozlousknutí tvrdého obalu; stejně jako v Montessori pedagogice, kdy objevíme podstatu/tajemství po pochopení principu práce s pomůckou/aktivitou
 • jako nástroj, který ovládáme po určité době s lehkostí; stejně jako v Montessori pedagogice, kdy díky opakování dochází k zpřesňování pohybu a činností

Ve skupině znamená LOUSKÁČEK :

L - jako LÁSKA k sobě, ostatním, prostředí a světu kolem nás

O - jako OCHOTA naslouchat vnitřním potřebám dětí a naplňovat je

U - jako ÚCTA k životu, lidem a předmětům

S - jako SVOBODA volby a SAMOSTATNOST dětí

K - jako KONCENTRACE na činnost a práci s pomůckami

A - jako AKTIVITA vedená inteligentním záměrem

Č - jako dostatek ČASU na veškerou činnost k celkovému rozvoji dítěte

E - jako EMPATIE k druhým lidem a světu kolem nás 

K - jako KOMUNIKACE a KOOPERACE mezi dětmi, pedagogy a rodičiŠkolní vzdělávací plán skupiny LOUSKÁČEK je inspirován Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, který je směrodatný pro vzdělávání předškolních dětí v České republice. Ve vzdělávání dětí naleznete principy Montessori pedagogiky, pedagogické koncepce Respektovat a být respektován, Waldorfské pedagogiky, Zážitkové pedagogiky a dalších.

Děti se učí v heterogenně a věkově smíšeném kolektivu ve zcela specificky připraveném prostředí. Učí se přes praktickou činnost - velký důraz je kladen na práci rukou a práci se speciálními didaktickými pomůckami.

1 den v týdnu (pátek) tráví děti dopoledne v tělocvičně.

1 den v týdnu tráví děti dopolední program na "výpravě" a v zázemí lesní školky.

Ve vzdělávání se zaměřujeme na:

 • péči o sebe, ostatní a své okolí 
 • utváření vztahu k sobě, ostatním lidem a světu, ve kterém žijeme
 • učení se spolupráci
 • tříbení smyslů
 • vědomé osvojování matematiky a jazyka

Učíme děti přirozenému důsledku a ne trestání, tj. možnostem řešení v každé situaci, zaměření se na pocity, mít možnost chybovat a učit se chybou, mít podporu, empatii a rovné šance. Při vzdělávání dětí lektoři z velké části děti pozorují a připravují prostředí a pomůcky pro fázi senzitivního období, ve kterém se dané dítě zrovna nachází. Vnitřní motivace dítě vede ke zvolení si činnosti, která jej přitahuje, naplňuje, rozvíjí a uspokojuje.

Ctíme a dbáme na Montessori principy u každého dítěte individuálně - absorbující mysl, koncentrace - polarizace pozornosti, samostatnost, řád, senzitivní období, svobodná volba, připravené prostředí, od konkrétního k abstraktnímu, tříbení smyslů, práce s chybou, abstrakce a představivost, od nečinnosti k aktivitě, hranice a pravidla, pohyb, samostatná práce a spolupráce.

Hlavní místnost je členěna na pracovní kouty podle různých oborů činnosti. Děti zde naleznou připravené prostředí s:

 • materiály pro nácvik denního života
 • materiály rozvíjející všechny smysly
 • materiály pro základy psaní a čtení
 • materiály pro získání matematických dovedností
 • materiály seznamující nás se Světem kolem nás
 • čtecím koutkem k poslouchání příběhů a prohlížení si obrázků
 • pomůckami pro malování, lepení, stříhání, modelování
 • materiály k experimentování (váhy, magnet, klíče atd.)
 • pomůckami pro rozvoj hrubé motoriky