Montessori dětská skupina Ostružinka

"Život je plný trnů. My najdeme cestu, jak se jim vyhnout."

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 SKUPINA JE TÉMĚŘ OBSAZENA! ZBÝVÁ PÁR VOLNÝCH MÍST. PŘIJÍMÁME PŘEDNOSTNĚ DĚTI, KTERÉ BUDOU DO SKUPINY DOCHÁZET AŽ DO POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY.

ZÁPIS DO DS OSTRUŽINKA PROBÍHÁ OD 2.KVĚTNA DO 25. KVĚTNA FORMOU VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY ONLINE.

...vidím a zapomenu, slyším a zapamatuji si, udělám a pochopím...     

Maria Montessori

KAPACITA SKUPINY JE TÉMĚŘ ZAPLNĚNA. PŘIJÍMÁME PŘEDNOSTNĚ DĚTI, KTERÉ BUDOU DO SKUPINY DOCHÁZET AŽ DO POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY.

Od září 2019 nabízíme možnost umístit dítě v dětské skupině Ostružinka s Montessori programem v Náměšti nad Oslavou. Kapacita je 8 dětí se 2 pedagogickými pracovníky (dle aktuálního počtu dětí). Děti jsou ve věkově smíšeném kolektivu (2-6 let), který pozitivně působí na sociální začleňování, mladší děti "odkoukávají" dovednosti od starších a rychleji se učí a starší děti přirozeně pomáhají mladším v určitých úkonech a úkolech. Docházka do skupiny je možná jako celodenní nebo půldenní (3 - 5 dnů v týdnu). V případě velkého zájmu upřednostňujeme děti s celotýdenní docházkou.

Celý rok probíhá zápis dětí do skupiny formou Přihlášky. Po naplnění kapacit či uplynutí doby pro přihlášení bude vyhlášená rodičovská schůzka - předání smluvní dokumentace, detailní informace o šk.roku atd.

Školní vzdělávací plán MDS Ostružinka je inspirován z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je směrodatný pro vzdělávání předškolních dětí v České republice. Ve vzdělávání dětí naleznete principy Montessori pedagogiky, pedagogické koncepce Respektovat a být respektován, Waldorfské pedagogiky, Zážitkové pedagogiky a dalších.

Děti se učí v heterogenně a věkově smíšeném kolektivu ve zcela specificky připraveném prostředí. Učí se přes praktickou činnost - velký důraz na práci rukou a pracují se speciálními didaktickými pomůckami.

1 den v týdnu tráví děti dopolední program na "výpravě" (výlet po okolí za poznáním atd.)

Ve vzdělávání se zaměřujeme na:

 • péči o sebe, ostatní a své okolí 
 • utváření vztahu k sobě, ostatním lidem a světu, ve kterém žijeme
 • učení se spolupráci
 • tříbení smyslů
 • vědomé osvojování matematiky a jazyka

Učíme děti přirozenému důsledku a ne trestání, tj. možnostem řešení v každé situaci, zaměření se na pocity, mít možnost chybovat a učit se chybou, mít podporu, empatii a rovné šance.. Při vzdělávání dětí lektoři z velké části děti pozorují a připravují prostředí a pomůcky pro fázi senzitivního období, ve kterém se dané dítě zrovna nachází. Vnitřní motivace dítě vede ke zvolení si činnosti, která jej přitahuje, naplňuje , rozvíjí a uspokojuje.

Ctíme a dbáme na Montessori principy u každého dítě individuálně - absorbující mysl, koncentrace - polarizace pozornosti, samostatnost, řád, senzitivní období, svobodná volba, připravené prostředí, od konkrétního k abstraktnímu, tříbení smyslů, práce s chybou, abstrakce a představivost, od nečinnosti k aktivitě, hranice a pravidla, pohyb, samostatná práce a spolupráce.

Hlavní místnost je členěna na pracovní kouty podle různých oborů činnosti. Děti zde naleznou připravené prostředí s:

 • materiály pro nácvik denního života
 • materiály rozvíjející všechny smysly
 • materiály pro základy psaní a čtení
 • materiály pro získání matematických dovedností
 • materiály seznamující nás se Světem kolem nás
 • čtecím koutkem k poslouchání příběhů a prohlížení si obrázků
 • pomůckami pro malování, lepení, stříhání, modelování
 • materiály k experimentování (váhy, magnet, klíče atd.)
 • pomůckami pro rozvoj hrubé motoriky