Montessori dětská skupina Ostružinka 

"Život je plný trnů. My najdeme cestu, jak se jim vyhnout."

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 DĚTSKÁ SKUPINA ZCELA OBSAZENA, PŘIJÍMÁME POUZE PŘIHLÁŠKY K ZAŘAZENÍ JAKO NÁHRADNÍCI.  PŘIJÍMÁME PŘEDNOSTNĚ DĚTI, KTERÉ BUDOU POKRAČOVAT V DS  DO POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY.


...vidím a zapomenu, slyším a zapamatuji si, udělám a pochopím...     

Maria Montessori

KAPACITA SKUPINY JE ZCELA ZAPLNĚNA. PŘIJÍMÁME PŘEDNOSTNĚ DĚTI, KTERÉ BUDOU DO SKUPINY DOCHÁZET AŽ DO POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY.

Od září 2019 nabízíme možnost umístit dítě v dětské skupině Ostružinka s Montessori programem v Náměšti nad Oslavou. Kapacita je 8 dětí se 2 pedagogickými pracovníky (dle aktuálního počtu dětí). Děti jsou ve věkově smíšeném kolektivu (2-4 let), který pozitivně působí na sociální začleňování, mladší děti "odkoukávají" dovednosti od starších a rychleji se učí a starší děti přirozeně pomáhají mladším v určitých úkonech a úkolech. Docházka do skupiny je možná jako  půldenní (2 - 5 dnů v týdnu). V případě velkého zájmu upřednostňujeme děti s celotýdenní docházkou. 

Celý rok probíhá zápis dětí do skupiny formou Přihlášky. Po naplnění kapacit či uplynutí doby pro přihlášení bude vyhlášená rodičovská schůzka - předání smluvní dokumentace, detailní informace o šk.roku atd.

Ve vzdělávání dětí naleznete principy Montessori pedagogiky, pedagogické koncepce Respektovat a být respektován, Waldorfské pedagogiky, Zážitkové pedagogiky a dalších.

Děti se učí v heterogenně a věkově smíšeném kolektivu ve zcela specificky připraveném prostředí. Učí se přes praktickou činnost - velký důraz na práci rukou a pracují se speciálními didaktickými pomůckami.

1 den v týdnu tráví děti dopolední program na "výpravě" (výlet po okolí za poznáním atd.)

Ve vzdělávání se zaměřujeme na:

 • péči o sebe, ostatní a své okolí 
 • utváření vztahu k sobě, ostatním lidem a světu, ve kterém žijeme
 • učení se spolupráci
 • tříbení smyslů
 • vědomé osvojování matematiky a jazyka

Učíme děti přirozenému důsledku a ne trestání, tj. možnostem řešení v každé situaci, zaměření se na pocity, mít možnost chybovat a učit se chybou, mít podporu, empatii a rovné šance.. Při vzdělávání dětí lektoři z velké části děti pozorují a připravují prostředí a pomůcky pro fázi senzitivního období, ve kterém se dané dítě zrovna nachází. Vnitřní motivace dítě vede ke zvolení si činnosti, která jej přitahuje, naplňuje , rozvíjí a uspokojuje.

Ctíme a dbáme na Montessori principy u každého dítě individuálně - absorbující mysl, koncentrace - polarizace pozornosti, samostatnost, řád, senzitivní období, svobodná volba, připravené prostředí, od konkrétního k abstraktnímu, tříbení smyslů, práce s chybou, abstrakce a představivost, od nečinnosti k aktivitě, hranice a pravidla, pohyb, samostatná práce a spolupráce.

Hlavní místnost je členěna na pracovní kouty podle různých oborů činnosti. Děti zde naleznou připravené prostředí s:

 • materiály pro nácvik denního života
 • materiály rozvíjející všechny smysly
 • materiály pro základy psaní a čtení
 • materiály pro získání matematických dovedností
 • materiály seznamující nás se Světem kolem nás
 • čtecím koutkem k poslouchání příběhů a prohlížení si obrázků
 • pomůckami pro malování, lepení, stříhání, modelování
 • materiály k experimentování (váhy, magnet, klíče atd.)
 • pomůckami pro rozvoj hrubé motoriky