MONTESSORI CENTRUM NÁMĚŠŤ

VZHLEDEM K AKTUÁLNÍMU STAVU V CELÉ ČR JSOU NYNÍ OD 14.10.-31.10.2020 PŘERUŠENY VŠECHNY PROGRAMY KLUBU POUPĚ. 
OSTATNÍ INSTITUCE FUNGUJÍ BEZ OMEZENÍ! DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A TRPĚLIVOST! VĚŘÍME, ŽE SE BRZY ZASE ZAČNEME PRAVIDELNĚ SCHÁZET A PRACOVAT S DĚTMI!

Montessori centrum Náměšť n.O.,z.s. je ucelený vzdělávací systém pro děti ve věku od 1 roku do 16 let. Zahrnuje Programy pro rodiče s dětmi (Montessori klub Poupě), krátkodobé pobyty dětí v dětském kolektivu (Montessori Dětský klub Jadérko), celodenní docházku dětí do předškolního vzdělávání (Montessori skupina Louskáček) a základní vzdělávání ve Škole rozvíjejícího se květu.


Pomoz mi, abych to dokázal sám!
Ukaž mi, jak to jde.
Nedělej to pro mě.
Umím a chci to udělat sám.
"
 Maria Montessori 


MONTESSORI KLUB je určen pro děti od 1 roku do 3 let a jejich rodiče. Jedná se o připravené prostředí pro děti, které podporuje smyslový, emoční i fyzický vývoj dítěte a je založen na vzájemném respektu. Nejvíce klub vystihuje - Hrajeme si vědomě aneb první krůčky k Montessori vzdělávání, aby dítě vše DOKÁZALO SAMO. 
Montessori klub nabízí více než 100 pracovních aktivit pro děti rozvíjející smyslovou výchovu, praktický život, matematické a jazykové dovednosti a další. Pomůcky jsou v klubu rozděleny do sekcí podle toho, kterou část zrovna rozvíjejí. Program navštěvuje naráz vždy max. 8 rodičů s dětmi - individuální přístup průvodce.


MONTESSORI DK JADÉRKO (pro děti od 1,5 - 3 let bez rodičů) - jedná se o pomalý a postupný návyk dětí na dětský kolektiv bez rodičů předcházející budoucí nástup do předškolního vzdělávání. Děti zde mohou trávit 1-4 hodiny (či je možné i déle dle domluvy). Nyní je možné přihlásit děti na 3 dny v týdnu (PO-ST). Po individuální domluvě je možný i odpolední provoz. Děti se budou pohybovat v připraveném Montessori prostředí s individuálním i skupinovým programem, trávit čas venku, učit se hygienickým a stravovacím návykům atd. za doprovodu 2 průvodců (vždy jeden z nich má zdravotnické vzdělání) + asistenta pedagoga v případě potřeby. Maximální počet je 10 dětí.


MONTESSORI DĚTSKÁ SKUPINA LOUSKÁČEK ("školka) - pro děti od 3-6 let s Montessori principy. Nabízíme půldenní/celodenní celotýdenní dětí v připraveném prostředí s velkým množstvím didaktických pomůcek pro věk 3-6 let.Kapacita je max.24 dětí se 2-3 pedagogickými pracovníky (dle aktuálního počtu dětí). Děti jsou ve věkově smíšeném kolektivu (3-6 let), který pozitivně působí na sociální začleňování, mladší děti "odkoukávají" dovednosti od starších a rychleji se učí. Starší děti přirozeně pomáhají mladším v určitých úkonech a úkolech. 2 x týdně dochází anglicky mluvící lektor a připravuje program v angličtině - děti si velmi rychle vštípí nový jazyk "naposloucháním". Plánované jsou různé výlety, exkurze, divadla, poznávací výpravy a mnoho dalšího. Nedílnou součástí je i průběžná předškolní příprava a diagnostika (logopedie, školní zralost atd.), setkání rodičů a přednášky/praktické workshopy pro rodiče.

ŠKOLA ROZVÍJEJÍCÍHO SE KVĚTU - pro žáky od 6-18 let. Našim cílem je připravit takové prostředí, které bude děti, žáky a studenty rozvíjet ve všech směrech. Připraví je na život tak, aby byli schopni samostatně a zodpovědně jednat, přizpůsobit se změnám a vždy nalézt řešení, které život obnáší. Naší snahou je vychovávat a vzdělávat osobnosti, které společně s ostatními vytvoří základ kvalitní společnosti. Od září školního roku 2019/2020 nabízíme všem dětem, žákům a studentům možnost navštěvovat zařízení pro II. (ZŠ) stupni školního vzdělávání s možností internátního ubytování pro dojíždějící studenty přímo v obci Náměšť nad Oslavou. Pro školní rok 2019/2020 je připraven inovativní projekt cestovní školy ON THE ROAD. 

  • Montessori pedagogika chápe dítě jako zcela plnohodnotnou osobnost, kterou je třeba doprovázet na cestě k samostatnosti a respektovat jeho chuť učit se a "dokázat to sám".
  • Pomáháme dítěti s péči o sebe a své okolí
  • Poskytujeme dítěti příležitosti soustředit se v připraveném prostředí a na práci rukama 
  • Připravíme pomůcky a prostředí jeho potřebám

Rychlý kontakt

Montessori centrum Náměšť

montessori-namest@seznam.cz

Zavolejte nám

+420 724 764 922

Spolupracujeme

Naši partneři a další organizace

Nabízíme kurzy První Pomoci Prožitkem, které jsou zaměřeny na první pomoc dětem a dospělým v život ohrožujících situacích.

Celý kurz první pomoci je zaměřen hlavně na prožitkovou výuku, kde si vše vyzkoušíte na vlastní kůži.

Více informací na www.prvnipomocprozitkem.cz