MONTESSORI CENTRUM NÁMĚŠŤ


Montessori centrum Náměšť n.O.,z.s. je ucelený vzdělávací systém pro děti ve věku od 1 roku do 6 let. Zahrnuje Programy pro rodiče s dětmi (Montessori klub Poupě - v Náměšti, Brně, Svinošicích a Valticích), krátkodobé pobyty dětí v dětském kolektivu (Montessori jesličky - Jadérko, KlíčekSvinošice, Valtice , Brno), celodenní docházku dětí do předškolního vzdělávání (Montessori dětská skupina Louskáček


Pomoz mi, abych to dokázal sám!
Ukaž mi, jak to jde.
Nedělej to pro mě.
Umím a chci to udělat sám.
"
 Maria Montessori 


MONTESSORI KLUB je určen pro děti od 1 roku do 3 let a jejich rodiče. Jedná se o připravené prostředí pro děti, které podporuje smyslový, emoční i fyzický vývoj dítěte a je založen na vzájemném respektu. Nejvíce klub vystihuje - Hrajeme si vědomě aneb první krůčky k Montessori vzdělávání, aby dítě vše DOKÁZALO SAMO. 
Montessori klub nabízí mnoho pracovních aktivit pro děti rozvíjející smyslovou výchovu, praktický život, matematické a jazykové dovednosti a další. Pomůcky jsou v klubu rozděleny do sekcí podle toho, kterou část zrovna rozvíjejí. Program navštěvuje naráz vždy max. 8 rodičů s dětmi - individuální přístup průvodce.


MONTESSORI JESLIČKY - dětská skupina Jadérko, Klíček,  Svinošice, Valtice, Brno (pro děti od 1,5 - 4 let bez rodičů) - jedná se o pomalý a postupný návyk dětí na dětský kolektiv bez rodičů předcházející budoucí nástup do předškolního vzdělávání. Děti zde mohou trávit 1-8 hodin (dle vybrané dětské skupiny). Nyní je možné přihlásit děti na 1-5 dní v týdnu. Děti se budou pohybovat v připraveném Montessori prostředí s individuálním i skupinovým programem, trávit čas venku, učit se hygienickým a stravovacím návykům atd. za doprovodu 2 průvodců (vždy jeden z nich má zdravotnické vzdělání). Maximální počet je 9-12 dětí.


MONTESSORI DĚTSKÁ SKUPINA LOUSKÁČEK ("školka") - pro děti od 3-6 let s Montessori principy. Nabízíme půldenní/celodenní docházku v připraveném prostředí s velkým množstvím didaktických pomůcek pro věk 3-6 let. Denní kapacita je max. 12 dětí se 2-3 pedagogickými pracovníky (dle aktuálního počtu dětí). Děti jsou ve věkově smíšeném kolektivu (3-6 let), který pozitivně působí na sociální začleňování, mladší děti "odkoukávají" dovednosti od starších a rychleji se učí. Starší děti přirozeně pomáhají mladším v určitých úkonech a úkolech. Plánované jsou různé výlety, exkurze, divadla, poznávací výpravy a mnoho dalšího. Nedílnou součástí je i průběžná předškolní příprava a diagnostika (logopedie, školní zralost atd.), setkání rodičů a přednášky/praktické workshopy pro rodiče.

  • Montessori pedagogika chápe dítě jako zcela plnohodnotnou osobnost, kterou je třeba doprovázet na cestě k samostatnosti a respektovat jeho chuť učit se a "dokázat to sám".
  • Pomáháme dítěti s péči o sebe a své okolí
  • Poskytujeme dítěti příležitosti soustředit se v připraveném prostředí a na práci rukama 
  • Připravíme pomůcky a prostředí jeho potřebám

NEJEN MONTESSORI KURZY A SEMINÁŘE PRO RODIČE A ŠIROKOU VEŘEJNOST -  nabízíme pravidelně kurzy a semináře týkající se nejen Montessori pedagogiky, které pořádáme v našich institucích (Náměšť, Valtice, Svinošice). Více o aktuální nabídce naleznete ZDE


Rychlý kontakt

Montessori centrum Náměšť

montessori-namest@seznam.cz

Zavolejte nám

+420 724 764 922

Spolupracujeme

Naši partneři a další organizace

Nabízíme kurzy První Pomoci Prožitkem, které jsou zaměřeny na první pomoc dětem a dospělým v život ohrožujících situacích.

Celý kurz první pomoci je zaměřen hlavně na prožitkovou výuku, kde si vše vyzkoušíte na vlastní kůži.

Více informací na www.prvnipomocprozitkem.cz