Komunitní škola ZŠ Montessori Náměšť

KOMUNITNÍ ŠKOLA - ZŠ MONTESSORI NÁMĚŠŤ - pro žáky od 6-ti let. Našim cílem je připravit takové prostředí, které bude děti, žáky a studenty rozvíjet ve všech směrech. Připraví je na život tak, aby byli schopni samostatně a zodpovědně jednat, přizpůsobit se změnám a vždy nalézt řešení, které život obnáší. Naší snahou je vychovávat a vzdělávat osobnosti, které společně s ostatními vytvoří základ kvalitní společnosti. Od září školního roku 2021/2022 nabízíme všem dětem možnost navštěvovat zařízení pro I. (ZŠ) stupni školního vzdělávání v komunitní škole (žáci jsou na domácím vzdělávání). Pro školní rok 2023/2024 připravujeme vzdělávání v rejstříkové základní škole s programem montessori v Náměšti nad Oslavou - pro žáky 1.-5.třídy základních škol.

Pro více informací nás kontaktujte na emailu montessori-namest@seznam.cz