Denní rozvrh činností a rituálů

Denní rozvrh činností a rituálů

(listopad - únor vše o 30 min. později až do oběda)


7:00 - 7:30
 • možnost pro ubytované + ranní klub (družina)
Naladění na své nitro:
Tanec, bubnování, hudba, zpěv, meditace, tvořivé psaní, cvičení (jóga, Taiči,...)


7:40 - 8:00
 • snídaně pro ubytované školáky a učitele + ranní klub (družina)
 • příchod učitelů - péče o své potřeby, prostředí....
8:05 - 8:20
 • motivační příběhy

8:25 - 11:25

 • 3 hodinový pracovní cyklus včetně svačiny
 • volná práce zaměřená na učení se pro život (zaměřeno samozřejmě i na akademický
            pokrok; práce možná uvnitř i venku)


11:30 - 13:30
 • Oběd + přírodní harmonie + obstarání některých služeb (zahrada, kuchyň...)
 • (les, louka, tvoření a hraní venku, vycházka, běh, jízda na kole/koni)

13:35 - 14:05

 • Komunitní kruhy (rod, skupina, tým, téma -strach, radost...)
14:05 - 15:45
 • odpolední klub včetně svačiny - pracovní blok ukázkami zaměřený více na:
                     Umělecké vyjádření - kroužky apod. (možnost i odcházet na externí kroužky)
                     Tanec, hra na hudební nástroje, zpěv, výtvarka, dílna, šití, keramika,...


15:45 - 16:00

 • Společný úklid všech prostor, obstarání služeb,
 • Každý podle své služby

Pro ubytované:
16:00 - 17:30

 • osobní volno nebo program podle dnů v týdnu

Pondělí - Celokomunitní setkání (včetně rodičů a přátel)
Středa - v létě sportovní (kolektivní sporty)/ v zimě filmový den (promítání filmů apod.)

17:40 - 18:30

 • večeře
 • osobní volno nebo program podle dnů v týdnu dle dohody se studenty