Ceník skupiny Ostružinka

platný od 1.6.2022 do 31.8.2023

Skupina Ostružinka je zcela obsazena. Přednost mají děti s celotýdenní docházkou. Můžete již nyní vytvořit rezervaci místa pro Vaše dítě na školní rok 2023/2024 (zaslat přihlášku a do poznámky napsat REZERVACE + šk.rok, na který chcete tuto rezervaci udělat). Do DS Ostružinka lze docházet minimálně na 3 dny v týdnu. 

V lednu 2023 obdržíte potvrzení o docházce a můžete zažádat o Slevu na dani za školkovné ve výši 16200 Kč za rok 2022. 

3 dny v týdnu

3100 Kč/ měsíc = 31 000 Kč/rok

4 dny v týdnu 

3600 Kč/ měsíc = 36 000 Kč/rok

5 dnů v týdnu

4100 Kč/měsíc = 41 000 Kč/rok

V naší  skupině nabízíme docházku celodenní - půldenní. Platbu je potřeba uhradit v plné výši za celodenní docházku. Je tedy na rodičích, kdy budou dítě vyzvedávat ("po o" či "po spa"). Platí se jednorázově 1 x ročně před začátkem školního roku (červenec). 

Provozní doba je 7,30:00 - 16:00. V naléhavých případech lze domluvit i delší pracovní dobu (vše na osobní domluvě).

Školné zahrnuje:

  • Vzdělávání podle Montessori školního vzdělávacího programu v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní výchovu
  • prostředky k dodržování pitného režimu.

Školné nezahrnuje: 

  • stravování (placeno zvlášť)
  • kulturní fond;
  • výtvarné potřeby;
  • fond obnovy pomůcek
  • výlety

Provoz skupiny bude uzavřen ve dnech státních svátků, pokud není uvedeno jinak. Veškeré informace budou aktualizovány v Informacích pro rodiče a s předstihem sděleny emailem.

Tato přerušení provozu jsou již zohledněna ve výši školkovného a školkovné se již v příslušném měsíci nijak nekrátí. Školkovné se také nijak nekrátí z důvodu nepřítomnosti dítěte.

Skupina si vyhrazuje právo ve výjimečných případech (zejm. výpadek dodávek energií, vody, apod.) přerušit krátkodobě provoz i mimo tyto termíny s tím, že přerušení provozu do celkového počtu 5 pracovních dnů během školního roku nemá vliv na výši školkovného.