Stravování

14.04.2018
  • Pití si nosí děti do MKD. V MKD mají děti společné svačinky, na kterých se finančně podílejí rodiče dětí. Pokud si děti přinášejí potraviny, které nepotřebují skladování při nízké teplotě. Pokud dítě přinese choulostivé potraviny, které je nutno skladovat při nízké teplotě, upozorní na to lektora a podepsané jídlo umístí v ledničce. V době konání MKD je připravena várnice s pitím (voda,čaj).
  • Konzumace jídla a pití je možná pouze ve vyhrazených prostorách. Nespotřebované jídlo není dále v MKD skladováno a každý návštěvník MKD si jej po skončení MKD odnáší domů.
  • Dítě se může účastnit společného programu stravování - společný talíř, kam může dítě vložit část své svačiny (oříšky, sušené ovoce, atd.) a nabídnout ostatním k ochutnání. Účast na programu společného stravování je dobrovolná.
  • Je možné využít stravování společných obědů dovážených do MKD. Stravné se řídí pravidly a ceníkem pro stravování v MKD.
  • Obědy je potřeba nahlásit týden předem v kanceláři Montessori centra Náměšť z.s. nebo emailem na montessori-namest@seznam.cz