Jak to probíhá v jesličkách - Náplň programu

01.07.2022
 • Rodič vstupuje do šatny s dítětem, po dobu svlékání si svršku a zouvání bot a nazouvání vnitřní obuvi je s dítětem v šatně, poté se rozloučí a předá dítě průvodkyni. V případě potřeby rodič sdělí potřebné informace o stavu dítěte - jeho momentální rozpoložení, děje-li se nějaká změna v rodině, kdy bude dítě vyzvednuto, apod. Vstup je možný nejdříve 15 min před začátkem programu. 
 • V šatně dítě procvičuje samostatnost při oblékání, skládání a ukládání oblečení a při přezouvání.
 • Velká pozornost je věnována sebeobsluze dítěte na toaletě. V kuchyňce dítě procvičuje základní návyky při stolování, přípravě jídla a úklidu. Umývá, utírá a uklízí použité nádobí.
 • Největší část programu je věnována praktickým činnostem. Následně je dítě uváděno do práce s didaktickými pomůckami v oblasti tříbení smyslů, a světa kolem nás.
 • Děti se setkávají u společného tématicky zaměřeného programu - dobrovolný. 
 • Děti zkoumají věci a jejich funkci, poznávají rostliny a pozorují jejich růst, zajímají se o život živočichů a lidí.
 • Dítě si osvojuje jednotlivé dovednosti při samostatné práci, s nabytou dovedností se učí spolupracovat. Pečuje o prostředí, učí se respektovat a projevovat sebe, poznávat, přijímat různorodé projevy svých vrstevníků ve věkově smíšeném dětském kolektivu chlapců a děvčat.
 • Po samostatném oblékání pod vedením průvodce odcházejí děti ven, kde mají prostor pro pohybové aktivity a zkoumání okolí. Chodíme ven za každého počasí.
 • Po oběde či konci programu rodič přebírá dítě u vstupních dveří. Prosíme o dochvilnost.
 • Prostory jesliček opouští rodič s dítětem společně. Po chodbě se prosím pohybujte tiše. Kola či koloběžky používejte až mimo budovu.
 • Hovorové nebo poradenské schůzky (příp. náhled do programu) je možno domlouvat s vedoucí jesliček.

Rozvrh dne (orientační)

8.00 - 9.00 Příchod dítěte, aktivity v šatně, v kuchyňce. Pozdější příchod narušuje program.

Individuální práce s pomůckami praktického života i s didaktickými pomůckami ostatních oblastí

9.00 -9.30 Svačina

9.30 - 10,30 Společný tématicky zaměřený program, procvičování sociálních a komunikačních dovedností (elipsa), individuální práce

10,30-11,30  Procházka a aktivity venku

11.30 - 12.00 Individuální činnost, úklid a aktivity v šatně, oběd, úklid kuchyňky

12.00  Odchod domů