Proč právě naši školu?

ŠKOLA ROZVÍJEJÍCÍHO SE KVĚTU

Název Škola Rozvíjejícího se květu jsme zvolili z několika důvodů pro jeho pestrost a spojitost s Montessori pedagogikou a navázáním na již fungující Montessori vzdělávací systém v Náměšti.

Pro žáky od 12-ti let věku nabízíme internátní ubytování. 

Žákům a studentům nabízíme možnost se vzdělávat s mezinárodními lektory.

ROZVÍJEJÍCÍ SE KVĚT:

  • jako symbol rozvoje (rozvití) dítěte a jeho nekonečných možností ve výchově a vzdělávání
  • jako nedílná součást uceleného vzdělávacího systému v Náměšti nad Oslavou od 0-18 let věku dětí - navázání na předchozí zavedené vzdělávací instituce klub pro rodiče s dětmi Poupě, dětský klub Jadérko a předškolní vzdělávání ve skupině Louskáček
  • jako cesta k poznání sebe a rozvíjení se díky novým poznatkům, zkušenostem a společné práci s ostatními
  • každý květ je v přírodě jedinečný = každá osobnost je jedinečná = individuální přístup ke každému
  • jako nedílná součást přírody, která nás obklopuje a funguje pouze jako celek 


Co obsahuje škola ROZVÍJEJÍCÍHO SE KVĚTU :


R - jako RESPEKT k sobě samému, k druhým a prostředí, ve kterém žijeme

O - jako OCHOTA naslouchat vnitřním potřebám dětí a naplňovat je 

Z- jako ZODPOVĚDNOST za své chování a činy

V - jako VZDĚLÁVÁNÍ se v neomezených možnostech

Í - jako INDIVIDUÁLNÍ přístup v tempu a čase

J - jako JAZYKOVÉ MOŽNOSTI nabízející rodilí mluvčí 

E - jako EMPATIE k druhým lidem a světu kolem nás

J - jako JEDINEČNOST každé osobnosti a rozvoj jejího potenciálu

 Í - jako INTERAKCE mezi smíšenými věkovými kategoriemi

C - jako CNOSTI, které se u každého snažíme rozvinout do maxima

 Í - jako INTELIGENCE každého jedince, která je jedinečná


S - jako SVOBODA volby a SAMOSTATNOST

E - jako ENERGIE průvodců, kteří s plným nasazením provází vzděláváním


K - jako KOMUNIKACE a KOOPERACE mezi dětmi, pedagogy a rodiči

V - jako VÍRA, že vše dokážu sám či si umím říct o pomoc

Ě - jako EUFORIE z nepřeberných možností vzdělávání

T - jako TOUHA posouvat možnosti ve vzdělávání