Týdenní rozvrh

Týdenní rozvrh povinné docházky 1.stupeň ZŠ


PONDĚLÍ
8:00 - 16:00

STŘEDA
8:00 - 14:05 - 16:00 konec podle ročníků

ÚTERÝ + ČTVRTEK
8:00 - 11:30


PÁTEK
nepovinný


Odpolední kluby (družina) jsou zajištěny a doporučena účast každý den kromě pátku do
17:00

Týdenní rozvrh povinné docházky 2.stupeň ZŠ a SŠ


PONDĚLÍ- ČTVRTEK

8:00 - 16:00; pondělí do 17:30


čtvrteční konec záleží na naplnění povinných hodin podle ročníku


PÁTEK
nepovinný